Omaehtoinen motivaatio auttaa liikkumaan säännöllisesti

Länsimaissa liikutaan keskimäärin liian vähän terveyden kannalta, mikä näkyy esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lisääntymisenä. Jotta ihmisiä voidaan auttaa ylläpitämään terveyttään, on ymmärrettävä, mitkä tekijät tukevat aktiivista liikkumista.

Suomalaisnuorista tehty pitkittäistutkimus osoitti, että motivaation määrän sijasta erityisesti motivaation laadulla on väliä.

– Liikuntaa edistävään itsesäätelyyn johtaa omaehtoinen motivaatio, jossa ihminen kokee käyttäytymisen merkitykselliseksi, osaksi omaa minäkuvaansa, ja usein myös nauttii siitä, kuvaa tutkimuksen johtaja, Helsingin yliopiston dosentti Nelli Hankonen.

Kontrolloidun motivaation sijaan omaehtoista motivaatiota

Kontrolloitu motivaatio merkitsee, että ihminen mieltää toimivansa välttääkseen negatiivisia tunteita tai miellyttääkseen muita, esimerkiksi nuori liikkuu totellakseen vanhempiaan tai opettajiaan. Korkeatkaan määrät kontrolloitua motivaatiota eivät johda säännölliseen liikkumiseen. Terveellisen liikkumisen edistämiseksi kannattaa siis keskittyä tukemaan omaehtoisia motivaation muotoja.

– On tärkeää huomata, että häpeän, syyllisyyden tai pakon kokeminen eivät olleet yhteydessä liikkumiseen eivätkä ennustaneet itsesäätelyä, toteaa tutkimuksen tekijä, tohtorikoulutettava Johanna Nurmi valtiotieteellisestä tiedekunnasta.

– Kun motivaatio on omaehtoista, liikunnan toteutuminen pyritään myös varmistamaan vaikkapa kirjaamalla liikuntakertoja mobiilisovellukseen tai luomalla yksityiskohtaisia suunnitelmia.

Viisi vinkkiä, miten saada liikunta säännölliseksi osaksi elämää

1. Mieti, mitkä liikunnan vaikutukset ovat sinulle itsellesi tärkeitä: parempi jaksaminen, joukkueen seura, selkäsärkyjen vähentäminen? Älä mieti mikä miellyttää muita vaan liiku itseäsi varten.

2. Valitse laji, jossa saat onnistumisen kokemuksia ja josta nautit (tai voit oppia nauttimaan).

3. Tee tarkkoja suunnitelmia: Missä, milloin, ja kenen kanssa aiot liikkua?

4. Luo varasuunnitelmia ja vaihtoehtoja: Mitä teet, jos suunnitelmasi menee pieleen esimerkiksi sään takia?

5. Merkitse ylös toteutuneet liikuntakerrat. Näin huomaat poikkeamat suunnitelmastasi ja saat näkyvää palautetta onnistumisistasi.

Tutkimusaineisto kerättiin osana Let’s Move It -liikunnanedistämistutkimuksen esitutkimusvaihetta, ja kyselyyn vastasi yli 400 opiskelijaa suomalaisista ammattioppilaitoksista ja lukioista. Tutkimuksen myöhempi vaihe kehitti Let’s Move It -liikunnanedistämisohjelman, jonka vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja liikuntaan testataan paraikaa noin 1200 nuorta kattavassa kenttäkokeessa.

Tutkimusartikkeli on julkaistu maailman johtavassa liikuntapsykologisessa lehdessä International Review of Sport and Exercise Psychology  

Lisätietoja:

Johanna Nurmi, puh. +358 50 448 4297, s-posti johanna.nurmi@helsinki.fi
Nelli Hankonen, puh. +358 50 318 7568