Nuorten liikunnan lisääminen vaatii useita keinoja

Murrosiässä liikkuminen vähenee ja istuminen lisääntyy. Lasten ja nuorten vähäinen liikunta ja yhä lisääntyvä paikallaan istuminen heikentävät heidän fyysistä ja psyykkistä terveyttään. Helsingin yliopiston hankkeessa tutkitaan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia nuoria.

– Ammattikoulutettujen terveys on usein huonompi kuin korkeakoulutettujen, toteaa Helsingin yliopiston dosentti Nelli Hankonen. – Osaksi se johtuu eroista elämäntavoissa.

Hankosen johtamalle hankkeelle on tarvetta. Kenenkään ei ole pakko muuttua, ns. ”terveysterrorismi” on väärä väline. Nuoret saattavat lisätä liikkumistaan, jos heitä autetaan näkemään liikkumisen monipuolisia hyötyjä, ja kun he löytävät omat syynsä liikkua sekä oman lajinsa.

Vinkkejä vähän liikkuvalle

Hankosen johtama tutkimusryhmä antaa kolme konkreettista vinkkiä liikunnan lisäämiseksi vähän liikkuvalle:

 1. Älä aseta epärealistista tavoitetta. Vähäkin liike on parempi kuin ei mitään. Etene pienin askelin suurempia liikuntatavoitteita kohti.

2. Yhdistä liikunta sinulle tärkeisiin asioihin, jolloin tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi kuntopyörän polkemiseen voi yhdistää leffan katsomisen tai kuntosalikäyntiin kaverin tapaamisen.
 

3. Mieti, mitkä liikunnan hyödyt ovat juuri sinulle itsellesi merkityksellisimpiä: parempi jaksaminen, unen laadun parantaminen, mielialan kohentaminen, kroonisen kivun tai sairauden parempi hallinta? Hyvinvointiin kohdistuva liikuntatavoite luo kestävämpää motivaatiota kuin ulkonäköön liittyvä.

– Pakottaminen tai painostaminen johtaa harvoin kestäviin tuloksiin tai sisäisen motivaation kehittymiseen, Hankonen huomauttaa.

Nuorten liikuntaan myönteisesti vaikuttaneissa toimenpideohjelmissa käytettiin useita vaikuttamisstrategioita, erityisesti liikuntatavoitteen asettamista ja toiminnan omatoimista seurantaa.

Tutkimus on ensimmäinen suomalaisjohtoinen, käyttäytymismuutostekniikoiden luokitusjärjestelmää (Behaviour Change Technique Taxonomy) hyödyntävä katsaus. Luokitusjärjestelmän ansiosta tutkimusryhmä pääsi erittelemään liikunnan edistämisessä käytettyjä vaikutuskeinoja.

Käynnissä maailman laajin kenttätutkimus

Aikaisempaa tutkimusnäyttöä hyödyntäen hankkeessa on kehitetty kokonaisvaltainen liikunnanedistämisohjelma "Let's Move It", joka suunniteltiin yhteistyössä kohderyhmän kanssa erityisesti ammatillisiin oppilaitoksiin. Tavoitteena on löytää kustannustehokkaat työkalut, joilla ammattiin opiskelevat nuoret saadaan innostettua liikkumaan.

– Oman liikuntamotivaation rakentaminen pakottomasti ja innostavasti on tärkeää, toteaa Nelli Hankonen. – Keskeistä on motivoivan vuorovaikutuksen rooli liikunnan edistämisessä. Uutta on paikallaan istumisen vähentäminen kouluajalla. Ohjelmassa koulutetaan opettajia aktivoimaan oppitunteja tälle ikäryhmälle ja omaan opetukseen sopivalla tavalla.

Ohjelman vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta nuorten liikkumiseen testataan kenttätutkimuksessa, joka on kansainvälisesti laajin tämän aihepiirin tutkimus. Let's Move It -ohjelman vaikutus opiskelijoiden liikuntatottumuksiin selviää vuonna 2017.

Tutkimushanketta rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Tutkimusartikkeli on julkaistu International Review of Sport and Exercise Psychologyssa, joka on maailman johtava liikuntapsykologian lehti. Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1750984X.2015.1081706

Lisätietoja:

Tutkimuksen vastuulliset johtajat
Dosentti Nelli Hankonen, Helsingin yliopisto, puh. 040 765 7997, s-posti nelli.hankonen@helsinki.fi
Yliopistonlehtori Ari Haukkala, Helsingin yliopisto, puh. 050 448 0951, s-posti ari.haukkala@helsinki.fi

blogs.helsinki.fi/letsmoveit

Twitter: @LetsMoveIt_FI