Mitä paavi sanoi ilmaston muuttumisesta?

Paavi Franciscus on tullut tunnetuksi maailman köyhimpien puolestapuhujana. Viimeisessä kiertokirjeessään paavi kietoi oikeudenmukaisuuden vaatimukseensa myös ympäristönsuojelun.

Paavi Franciscuksen toukokuussa julkaistu Laudato si -ensyklika on saanut osakseen poikkeuksellista kiinnostusta. Ainakin mitä paavillisiin ensyklikoihin tulee. Laudato si, "Ylistetty olkoon", ottaa voimakkaasti kantaa ilmastonmuutokseen ja muihin globaaleihin ympäristökriiseihin – ja kehottaa toimimaan.

Paavin ensyklika, kirjaimellisesti kiertokirje, on arvovaltaisin lausuma minkä paavi voi antaa silloin, kun ei puhu istuimeltaan erehtymättömänä, ex catedra.

– Ensyklika sisältää henkilökohtaista vakaumusta, mutta kyllä kunnon katolisen kuuluu seurata, miten paavi opastaa, sanoo kirkkohistorian yliopistonlehtori Mikko Ketola.

Ketolan mukaan Laudato si -ensyklika oli poikkeuksellinen muun muassa siksi, että siinä kirjaimellisesti puhuteltiin koko ihmiskuntaa, ei vain omaa kirkkoa ja sen oppineistoa.

Teksti etenee tämänhetkisistä todellisista kriiseistä kohti moraalista velvollisuutta toimia oikeudenmukaisemman maailman hyväksi. Velvollisuus toimia oikeutetaan sekä teologialla että yleisellä inhimillisyydellä, tavoitteena on laajin mahdollinen yleisö.

Jesuiitat ja tieteen kunnioitus

– Ensyklikasta näkyy Franciscuksen jesuiittatausta muun muassa siinä, että hän kunnioittaa tiedettä ja näkee uskon velvoittavan yhteiskunnalliseen toimintaan, sanoo akatemiaprofessori Elina Vuola teologisesta tiedekunnasta.

Paavi saa Vuolalta myös kritiikkiä.

– Ekoteologiaa on kirjoitettu akateemisissa katolisissa piireissä pitkään, mutta sen Franciscus näyttää sivuuttavan. Samoin väestönkasvun käsittelyn yhteydessä vähätellään köyhien naisten koulutuksen ja lisääntymisterveyden tärkeyttä. Tämä ei toki yllätä, mutta on silti pettymys.

Väestönkasvun sivuuttaminen ympäristöongelmien käsittelyn yhteydessä on ongelmallista. Sokeat pisteet eivät silti tee tyhjäksi merkittävän vallankäyttäjän ja arvojohtajan voimakasta kannanottoa, joka ajoittuu sopivasti ennen joulukuisia Pariisin ilmastoneuvotteluita ja Yhdysvaltain presidenttikisan esivaaleja.

Lisää paavi Franciscuksesta ja erityisesti hänen ilmastokantojensa taustoista Yliopisto-lehden uudessa Ilmasto muuttaa kaiken -blogissa.