Mikä on uskonnon rooli monikulttuurisessa yhteiskunnassa?

Järki ja uskonnollinen hyväksyminen -huippuyksikön tavoitteena on ymmärtää monikulttuuristen yhteiskuntien käsityksiä uskonnollisesta suvaitsevaisuudesta 35 tutkijan voimin.

Vuodenvaihteessa aloittavan huippuyksikön tutkimuskohteena ovat uskonnollisen hyväksymisen tavat historiassa ja nykypäivänä.

Huippuyksikössä kysytään, miten uskonnolliset ryhmät ovat hyväksyneet tai tunnustaneet muita yhteiskunnan toimijoita sekä miten uskonnot ovat olleet erilaisissa yhteiskunnissa hyväksyttyjä. Yksikön tutkimusmenetelmät ovat historiallisia ja filosofisia.

Huippuyksikön johtajan, ekumeniikan professori Risto Saarisen mukaan yksikkö tuo tutkimukseen perustuvia ajatuksia yhteiskunnalliseen keskusteluun.

− Vaikka katsomukset ovat pirstaleisia, uskomme historiallisen ja filosofisen tutkimuksen pystyvän esittämään kestäviä näkemyksiä järkiperäisen hyväksymisen tavoista.

− Myös etnisten, seksuaalisten ja uskonnollisten vähemmistöjen kohtelu on julkisuudessa usein esiintyvä aihealue, jota halutaan ymmärtää paremmin, Saarinen lisää.

Huippuyksikön kotipaikkana toimii Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta ja se koostuu kolmesta noin kymmenen hengen suuruisesta tutkijaryhmästä. Yhteensä tutkijoita on 35.