Maailma muuttuu

Mikä voisi olla Suomen lahja maailmalle ja luoda samalla uusia työpaikkoja?

SYKE:n Ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja, professori Eeva Furmanilla on näkemys siitä, mikä samanaikaisesti toisi Suomeen työpaikkoja ja hyödyttäisi koko maapalloa.

— Kestävä kehitys on lopulta ainoa suunta, johon maailma voi edetä. Sen asiantuntemusta tarvitaan siksi koko ajan lisää ja sitä Suomi voi tuottaa, Eeva Furman sanoo.

Suomi on hyvä tuottamaan oppineisuutta ja korkeaa tieteellistä osaamista. Tämä on aina ollut hyvinvointimme tukijalka, Furman näkee.

— Tutkijoiden, asiantuntijoiden ja uuden teknologian kehittäjien lisäksi kestävä kehitys tarjoaa töitä myös luonnon prosessien ja sosiaalisten verkostojen ammattilaisille.

Eeva Furman on valittu 15 ihmisen arvovaltaiseen YK:n työryhmään, joka lähivuosien ajan seuraa, miten kestävän kehityksen tavoitteet maailmassa etenevät.

— Selvitämme, miten kestävää kehitystä eri puolilla maailmaa toimeenpannaan ja miten ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ilmiöt muuttuvat sen myötä.

Erityisesti tarvitaan lisää syvällistä analyysiä siitä, miten eri ratkaisut vaikuttavat toisiinsa. Jos vaikkapa voisimme mahtikäskyllä ratkaista ilmastonmuutoksen ongelmat vain fysikaalis-ekologisin perustein, yhteiskunnat kriisiytyisivät mistä seuraisi uusia katastrofeja, Furman sanoo.

— Tällainen yksioikoisuus todennäköisesti vain kääntäisi maailman kurssin pahemmaksi ja lisäisi Trump-ilmiöitä politiikkaan. Meidän on vain uutteralla tutkimisella löydettävä ratkaisuja, jotka paitsi pysäyttävät ilmastonmuutoksen myös tukevat oikeudenmukaisesti ihmisryhmiä sopeutumaan sen edellyttämiin suuriin muutoksiin. Tämä tarkoittaisi erityisesti uusien työpaikkojen luomista  kestämättömien alojen tilalle.

Eeva Furman on edesmenneen akateemikko Ilkka Hanskin leski. Hän on yksityishenkilönä tehnyt lahjoituksen miehensä nimeä kantavaan rahastoon.

— Ilkka teki paljon työtä ekologisen kestävyyden ja biodiversiteetin eteen. Lahjoittamalla haluan osaltani vaikuttaa siihen, että hänen edustamaa osaamista löytyisi jatkossakin Helsingin yliopistosta.

Lahjoittamalla tieteelle rakennat Suomen tulevaisuutta

Lah­joi­ta maa­il­man par­haak­si

Lahjoittamalla tieteelle autat Helsingin yliopistoa rakentamaan tulevaisuutta koulutuksella ja tutkimuksella. Lahjoituksen voi tehdä jollekin kampanjan kärkiteemoista tai valitsemallesi tutkimusalalle opintojen ja tutkimuksen tueksi. Tule mukaan tekemään tekoja maailman parhaaksi!

Tee lahjoitus