Lastensuojelu – palvelu vai uhka?

Suomalais-venäläisessä yhteistyöhankkeessa etsitään sosiaalityön uusia muotoja.

Maahanmuuttajaperhe ei välttämättä tiedä, miksi he ovat lastensuojelupalveluiden asiakkaana, eivätkä he näe sitä palveluna vaan kontrollina. Lastensuojelutyössä olisikin selviteltävä perheen kulttuurista taustaa ja asioiden ymmärtämistapaa nykyistä huomattavasti perusteellisemmin.

– Olennainen tuntuu olevan vuorovaikutussuhde työntekijän ja perheen välillä. Auttamisen ei aina tarvitsisi edetä suomalaisen käsikirjoituksen mukaan, vaan palaverien ja kokousten rinnalle tarvitaan monipuolisempia työmuotoja, sanoo tutkija Marja Katisko.

– Lisäksi tulkkipalvelujen pitäisi olla subjektiivinen oikeus.

Yhteistyössä tuotettua tietoa

Uusia sosiaalityön muotoja on haettu laajassa suomalais-venäläisessä yhteistyöhankkeessa. Sen perusteella ehkäisevää sosiaalityötä voi olla vaikkapa hyvinvointineuvola, kulttuuritulkki tai vertaisryhmässä kudottava villasukka.

Tutkija Minna Veistilä kuvaa maahanmuuttoa tilanteeksi, jossa kulttuuriset määrittelyt muuttuvat. Esimerkiksi Venäjältä Suomeen tullaan usein mielellään, mutta maahanmuuttovaiheessa tuen tarve voi olla suuri. Sama toistuu elämän murrostilanteissa, kuten avioeron tai työttömäksi joutumisen kohdalla.

– Moni turvaa henkilökohtaisiin verkostoihinsa, mutta myös yhteiskunnan järjestämät palvelut voivat parantaa lasten ja perheiden elämäntilanteita jo lyhyessäkin ajassa. Toiminnan on hyvä olla sellaista, johon maahan tulleet osallistuvat itse aktiivisina toimijoina.

Professori Maritta Törrösen mukaan Suomen venäläistaustaiset asukkaat voivat pääosin hyvin. Etenkin pian Suomeen tulon jälkeen elämä näyttäytyy auvoisana ja arki tuntuu toimivan. Joskus ikääntymisen ja pidemmän oleskelun myötä kokemukset muuttuvat kielteisemmiksi.

Naapurimaiden tutkijat ja sosiaalialan työntekijät ovat hankkeessa tehdyn yhteistyön avulla oppineet toistensa julkisista palveluista ja perhekulttuureista. Esimerkiksi Venäjällä naisvaltainen lastenhoitoperinne on saamassa rinnalleen isän roolia korostavan vaihtoehdon. Käsitys perheestä on suomalaista huomattavasti laajempi.

Suomalais-venäläinen artikkeliteos ”Empowering Social Work: Research and Practice” julkistetaan torstaina 26.9. iltapäivällä.