Lähes puolet nuorista on kokenut poliisikontrollia

Moni nuori on kokenut poliisien, vartijoiden ja järjestyksenvalvojien puuttumista heidän tekemisiinsä. Nuoriin kohdistuvan kontrollin on havaittu lisääntyneen, vaikka heidän rikos- tai häiriökäyttäytyminen ei ole kasvanut. Noin 40 prosenttia 15–16-vuotiaista nuorista oli kokenut poliisin toimesta muun muassa paikalta poistamisen, laukkujen tai vaatteiden tutkimisen tai kiinniottamisen. Sama osuus oli kokenut vartijoiden ja järjestyksenvalvojien nuoriin kohdistamia vastaavia toimenpiteitä, todetaan Helsingin yliopistolla tarkastettavassa sosiologian väitöstutkimuksessa, joka tarkastelee nuorten luottamusta poliisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan.

Puuttumistilanteet liittyvät usein nuorten vapaa-ajan viettoon, alkoholinjuomiseen tai rikosepäilyihin. Väitöksen mukaan poliisin ja vartijoiden kontrolli ei kohdistunut kaikkiin tasaisesti: ammattikouluun suuntaavilla nuorilla oli enemmän puuttumiskokemuksia, vaikka taustatekijät oli huomioitu. Tulosten mukaan myös puuttumistilanteissa voidaan edistää hyviä suhteita nuorten ja kontrollitoimijoiden välillä, mikäli vuorovaikutus on hyvää ja arvostavaa.

- Nuoret toivoivat poliisin ja vartijoiden olevan ystävällisiä, oikeudenmukaisia ja jopa empaattisia. Lisäksi nuoret arvostivat rauhallisuutta ja sitä että heitä kuunneltiin. Liian kovat otteet ja aggressiivisuus heikensivät luottamusta, kertoo VTM Elsa Saarikkomäki, joka väittelee Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa 3. maaliskuuta.

Tutkimus painottaakin, että nuorten kunnioittavaan kohteluun on kiinnitettävä enemmän huomiota. Yleinen luottamus poliisiin on Suomessa korkeaa; silti nuorten ja poliisien kohtaamisia leimaa usein jännitteisyys.

Aineistona Saarikkomäki käytti yhdeksäsluokkalaisille tehtyä koko Suomen kattavaa nuorisorikollisuuskyselyä sekä Helsingissä kerättyä ryhmähaastatteluaineistoa. Haastatteluihin osallistui 14–17-vuotiaita nuoria pääkaupunkiseudulta.

Vartijoihin luotettiin vähemmän kuin poliisiin

Nuorten luottamus vartijoihin ja järjestyksenvalvojiin oli heikompaa kuin heidän luottamuksensa poliisiin. Nuoret arvostivat poliisin pidempää koulutusta ja vartijoita ammattimaisempaa käytöstä kohtaamistilanteissa. Vartijoiden koettiin toimivan usein epäystävällisesti ja vain häätävän nuoria kauppakeskuksista, mikä vaikeutti nuorten mahdollisuuksia käyttää kaupunkitilaa.

- Yksityisen turvallisuusalan kasvu on keskeinen muutos, johon ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Olisikin tärkeää panostaa vartijoiden koulutukseen, jotta heillä olisi paremmat edellytykset toimia nuorten kanssa, Saarikkomäki sanoo.

Negatiiviset kohtaamiset voivat lisätä syrjäytymisriskiä

Nuorten kohtaaminen kunnioittavasti ja arvostavasti on tärkeää puuttumistilanteissa, jotta nuorille muodostuu luottamuksellinen suhde aikuisiin ja konflikteilta vältytään. Nuorilla oli väitöstyön mukaan myös hyviä kohtaamisia sekä poliisien että yksityisen turvallisuusalan toimijoiden kanssa. Nuoret kokivat, että poliiseilta ja vartijoilta saa tarvittaessa apua. Työn haastavuutta ja puuttumistoimia esimerkiksi alaikäisten alkoholinkäyttöön ymmärrettiin - tämän tuli kuitenkin olla perusteltua.

Tutkimus muistuttaa myös, että kohtaamistilanteet voivat olla nuorille pelottavia.

- On tärkeää, että nuorilla on ympärillään luotettavia aikuisia, vaikkapa viime kädessä poliisit ja vartijat, joihin turvautua. Siksi on tärkeää kuunnella nuorten näkemyksiä, miten hyviä kohtaamisia rakennetaan. Heikko luottamus ja kokemukset epäreiluista tilanteista voivat lisätä riskiä yhteiskunnasta syrjäytymiseen, Saarikkomäki toteaa.

VTM Elsa Saarikkomäki väittelee 3.3.2017 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta " Trust in public and private policing: Young people´s encounters with the police and private security guards". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Helsingin yliopiston päärakennus, sali 5, Fabianinkatu 33, 3 krs.

Vastaväittäjänä on professori Barry Goldson, Liverpoolin yliopisto, ja kustoksena on professori Janne Kivivuori.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksia.

Väitöskirjasta on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Lisätiedot:

Elsa Saarikkomäki

Puh. 050 448 8077

elsa.saarikkomaki@helsinki.fi