Kriisiviestintä saa uusia ulottuvuuksia kansalaisten osallistumisen kautta

Kansalaisten luova ja laaja-alainen toiminta erilaisilla digitaalisilla media-alustoilla muovaa kriisien merkityksiä ja vaikutuksia mediassa ja yhteiskunnassa, ilmenee väitöstutkimuksesta.

Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuksen väitöskirja tarkastelee kansalaisten viestinnän roolia ja sen muutoksia nykypäivän kriiseissä ja katastrofeissa.

Digitaalisten media-alustojen läpitunkemassa yhteiskunnassa kansalaiset osallistuvat kriisien viestintään monin eri tavoin viranomaisten ja toimittajien rinnalla. Kansalaiset voivat kuvata YouTube videoita ja tarjota todistusaineistoa väkivaltaisen iskun tapahtumista, jakaa Twitterissä tietoa esimerkiksi maanjäristystuhojen keskeltä tai tarjota Twitterin kautta apua ja turvaa terrori-iskua pakeneville kansalaisille, kuten tapahtui Tukholman iskuissa vuonna 2017.

Kansalaisviestinnällä vaikutuksia myös kriisistä selviämiseen

Väitöskirja osoittaa, että ihmiset voivat omaksua digitaalisen viestinnän avulla aktiivisen toimijuuden kriiseissä, luoda uusia rooleja poikkeustilanteessa sekä kantaa moraalista vastuuta kriiseissä ja katastrofeissa.

– Kansalaisten aktiivinen kriisiviestintä synnyttää myös kriisiyhteisöjä, joka auttaa yksilöjä selviämään kriisistä ja sen tuottamasta epävarmuudesta, väitöskirjatutkija Minttu Tikka Helsingin yliopistosta toteaa.

Kun digitaaliset media-alustat rohkaisevat tavallisia ihmisiä osallistumaan kriisien sosiaaliseen rakentamiseen ja tuottamiseen, luo se kriiseihin monimutkaista ja hetkellistä dynamiikkaa.

Kriisiviestinnän tutkimus on perinteisesti keskittynyt organisaatioiden ja kriisiammattilaisten viestinnän analyysiin.

– Tutkimuksessa vähemmälle huomiolle on jäänyt muiden toimijoiden kuten kansalaisten ja tavallisten ihmisten rooli kriisitilanteissa, Tikka muistuttaa.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
VTM Minttu Tikka väittelee 14.8.2020 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "The Active Agency of Ordinary People in Mediatized Crises". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Athena, sali 107, Siltavuorenpenger 3 A.

LIVE STREAM: http://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l6

SALASANA: 433627

Vastaväittäjänä on Associate Professor Anne Vestergaard, Copenhagen Business School, ja kustoksena on professori Johanna Sumiala.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Minttu Tikka
Puh. +358 50 311 4935
minttu.mt.tikka@helsinki.fi
http://blogs.helsinki.fi/mmttikka