Kotitaloudet haastoivat energiankulutuksen rutiinejaan
Tutkimuksen mukaan energiankulutusta voidaan vähentää kotitalouksissa, jos ihmisillä on aikaa ja tilaa kyseenalaistaa totuttuja rutiinejaan ja kokeilla vaihtoehtoisia tapoja. Kyse ei ole ainoastaan käyttäytymisen tai asenteiden muutoksesta tai uusien teknisten ratkaisujen käyttöönotosta, joihin useimmat energiansäästöhankkeet edelleen kohdistuvat, vaan myös yhteisesti jaettujen normien muutoksesta.

ENERGISE-kokeilusta saatujen tulosten perusteella tutkijat suosittelevat kolmea tapaa edistää vähähiilisiä elämäntapoja: Keskity kestämättömien käytäntöjen muuttamiseen, älä asenteisiin tai teknisiin ratkaisuihin, järjestä ihmisille aikaa ja keinoja uusien tapojen kokeiluun sekä ota arjen käytännöt älyteknologian kehittämisen keskiöön.

Ensimmäisen ohjeistuksen mukaan tehokkaammat tekniset ratkaisut eivät yksin riitä energiankulutuksen vähentämiseen. Ihmiset on herätettävä tiedostamaan ja haastamaan totutut tapansa ja kokeilemaan uusia tapoja toimia.

- Esimerkiksi kokeilemaan pesukoneensa uusia ohjelmia, mittaamaan energian kulutustaan, välttämään vaatteiden tarpeetonta pesemistä ja pukeutumaan lämpimämmin kodin lisälämmityksen sijaan. Nämä keinot ovat vaikuttavia vähennettäessä energian kulutusta, sanoo Eeva-Lotta Apajalahti Helsingin yliopistosta.

Yhdessä keskustelemaan energian käytön taustalla vaikuttavista normeista

Toisen suosituksen mukaan energian kulutukseen liittyviä, usein tiedostamattomia normeja ja odotuksia voidaan haastaa nostamalla ne esiin ja pohdinnan kohteeksi.

- Kotitaloudet, asiantuntijat, energiayhtiöt ja kaupunkien sekä median edustajat voivat yhdessä kyseenalaistaa energian käytön taustalla vaikuttavia normeja, sääntöjä ja ääneen lausumattomia odotuksia. Kuten esimerkiksi sen, että kaikissa sisätiloissa tulisi koko ajan olla sama, tasainen lämpötila, kertoo Senja Laakso Helsingin yliopistosta.

Tekniikan pitäisi olla helppokäyttöistä

Kolmannen ohjeistuksen mukaan tekniikan tulisi sopeutua ja edesauttaa energiatehokkaita arjen rutiineja sekä energian kokonaiskulutuksen vähentämistä. Järjestelmien pitäisi olla läpinäkyviä ja helposti käytettäviä.

- Asukkaiden tulisi voida helposti vaikuttaa esimerkiksi automaattisiin lämmitysjärjestelmän säätöihin, ja pesukoneiden pitäisi edistää energian säästöä helppokäyttöisellä tavalla, Apajalahti toteaa.

Osana EU-rahoitteista tutkimushanketta, ENERGISE-konsortio toteutti living lab -kokeiluja kahdeksassa maassa: Alankomaissa, Irlannissa, Iso-Britanniassa, Saksassa, Suomessa, Sveitsissä, Tanskassa ja Unkarissa. Kokeiluissa kehitettiin ja testattiin tapoja vähentää energian käyttöä kodeissa ja niihin osallistui yli 300 kotitaloutta.

Lisätiedot:
Senja Laakso, senja.laakso@helsinki.fi, +358 50 448 0940
Eeva-Lotta Apajalahti, eeva-lotta.apajalahti@helsinki.fi