Kotien valvontakameroita käytetään myös perheen väliseen viestintään

Kotien ja kesäasuntojen kameravalvontajärjestelmiä käytetään myös muuhun kuin turvallisuuteen ja omaisuuden suojaamiseen liittyvään kontrolliin. Kameroita käytetään esimerkiksi, kun perheestä ja kotieläimistä halutaan pitää huolta sekä perheen väliseen viestintään. Lisäksi kameroiden välityksellä on mahdollista seurata luontoa ja pieneläimiä. Tiedot ilmenevät Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Käyttäjille olennaista on laitteiden helppokäyttöisyys, käytännöllisyys ja kätevyys.

- Monille haastatelluille kamerat olivat osa arkipäiväistä elämää ja niitä käytettiin, jotta voitiin säilyttää yhteys kotiin tai kesäasuntoon sieltä poissa ollessa, kertoo VTM Liisa A. Mäkinen, joka väittelee valtiotieteellisessä tiedekunnassa 31. maaliskuuta.

Kamerat herättävät
myös huolta

Väitöstutkimuksen mukaan päätös asentaa kotiin tai kesämökille valvontajärjestelmä ei automaattisesti kerro asukkaan valvontamyönteisyydestä.  Kamerat voivat herättää myös huolta esimerkiksi yksityisyyteen ja tietoturvaan liittyen. Kamerat saatetaan asentaa kodin suojaamiseksi, mutta samalla ne voivat altistaa asukkaat uusille uhkille. 

- Useat haastattelemistani käyttäjistä olivat pohtineet omaa asemaansa ja rooliansa valvojina ja kertoivat esimerkiksi välttävänsä perheensä katselemista kameroiden kautta ilman syytä, Mäkinen kertoo.

Kotivalvontaa kontrolloivasta
viihteelliseen

Tutkimuksen mukaan kodeissa toteutettava valvonta on jaettavissa viiteen luokkaan: kontrolloivaan, huolta pitävään, viihteelliseen, viestinnälliseen ja vilpittömään. Kameroita analysoidaan käytännöllisinä laitteina, jotka mahdollistavat kätevän tavan monitoroida katselijalle merkityksellisiä paikkoja ja ihmisiä.

Osana väitöstutkimusta kehitettiin  viisi uutta metaforaa, joilla valvontaa voi tutkia: 1) kissa ja hiiri, 2) piilosleikki, 3) labyrintti, 4) silmänkääntötemppu ja 5) pokeri.

- Metaforat kehitettiin yhteistyössä professori Hille Koskelan kanssa ja niiden avulla on mahdollista tutkia, kuinka valvonta ja valvottuna oleminen voi sisältää myös leikkisiä muotoja, Mäkinen toteaa.

Tutkimus edistää ymmärrystä yksityisistä valvontakäytännöistä ja valvonnasta kontrollin ja leikin välimaastossa. Kontrollin ja leikin lisäksi käytännöllisyys on hyödyllinen viitekehys analysoitaessa yksityisiä valvontakäytäntöjä. Tämä avaa uusia suuntia myös valvonnan kohteen tutkimukseen.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin laadullisella haastatteluaineistolla kotien ja kesäasuntojen sekä harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyvien paikkojen valvontalaitteiden käyttöjä ja käyttäjien kokemuksia niistä.  Lisäksi tutkimuksessa on laaja teoreettinen osio.

 

VTM Liisa A. Mäkinen väittelee 31.3.2017 kello 12.15 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Ludic Surveillance - Examining mundane surveillance practices at the interface of control and play". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Hesingin yliopiston Päärakennus, Unioninkatu 34, Auditorium XIII.

Vastaväittäjänä on professori David J. Phillips, University of Toronto, ja kustoksena on professori Keijo Rahkonen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Publications of the Faculty of Social Sciences. Väitöskirjaa myy Unigrafia Bookstore http://kirjakauppa.unigrafia.fi/ books@unigrafia.fi.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

 

Väittelijän yhteystiedot:
Liisa A. Mäkinen
040 706 7894
liisa.a.makinen@helsinki.fi