Korkea itsesäätelykyky yhteydessä varusmiesten kovaan kuntoon

Helsingin yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan varusmiehet, joilla oli korkeampi itsesäätelykyky olivat myös kovemmassa fyysisessä kunnossa. Tämä yhteys säilyi vaikka analyyseissä otettiin huomioon, että korkeamman itsesäätelyn omaavat raportoivat liikkuvansa enemmän ja olivat hoikempia.

- On mahdollista, että korkeamman itsesäätelykyvyn omaavat ihmiset treenaavat kovempaa, sanoo Marja Kinnunen, joka väittelee valtiotieteellisessä tiedekunnassa 27. tammikuuta.

Tutkimuksen mukaan korkeampi itsesäätelykyky on yhteydessä myös terveellisempiin ruokailutottumuksiin. Paremman itsesäätelykyvyn omaavien varusmiesten korkeampi kasvisten syönti selittyikin sillä, että nämä varusmiehet eivät uskoneet kasvisten syönnin olevan hankalaa esimerkiksi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

- He kokivat pystyvänsä syömään terveellisesti arjen haasteista huolimatta erilaisissa tilanteissa, tykkäsivät kasvisten mausta ja uskoivat kasvisten syönnin olevan hyväksi terveydelleen. Varusmiehillä oli myös vahvemmat aikomukset syödä kasviksia ja he suunnittelivat syömistänsä enemmän, Kinnunen kertoo.

Ruokailutottumuksia selitti myös varusmiesten arviot siitä millainen on tyypillinen varusmies, joka tekee tietynlaisia terveellisiä tai epäterveellisiä valintoja.  Myös tässä mielikuvien vaikutukset olivat vahvempia kasvisten syöntiin.

Kyky itsesäätelyyn pysyy

Itsesäätelykyvyn on todettu olevan suhteellinen pysyvä ominaisuus ihmisellä, ja sillä näyttäisi olevan merkitystä.

- Tulokset antavat kuitenkin toivoa, sillä aiemmista tutkimuksista tiedämme, että pystyvyyttä ja odotuksia voidaan muokata ja suunnitelmallisuutta opettaa erilaisten käyttäytymisenmuutos-tekniikoiden avulla, Kinnunen toteaa.

Väitöskirjassa on analysoitu tietoja yhteensä 1824 varusmieheltä. Tutkimus toteutettiin THL:ssä ja on osa Varusmiesten ruokailutottumukset (VaRu) –hanketta. Aineisto kerättiin vuosina 2007-2009.

 

VTM Marja Kinnunen väittelee 27.1.2017 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Self-control, social cognitions, and automatic social images: Insights into determinants of healthy lifestyle among young men in military service". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Pieni juhlasali.

Vastaväittäjänä on Senior Lecturer (PhD) Gertraud Stadler, University of Aberdeen, ja kustoksena on professori Inga Jasinskaja-Lahti.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Publications of the Faculty of Social Sciences.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Lisätietoja:

Marja Kinnunen

Puh. 050 354 5635

marja.kinnunen@suomentule.fi