Kevään Studia Generaliassa puhutaan ihmisen nautinnosta eri muodoissaan

Kevään 2020 Studia Generalian Nauttiva ihminen – Homo fruens -luentosarjassa heittäydytään nautinnon syövereihin. Milloin nautinnosta siirrytään addiktioon? Voiko nautinnon tavoittelu olla rikollista? Entä kuinka kuluttamisen nautinto voidaan yhdistää ilmastovastuuseen? Luennot järjestetään Helsingin yliopiston Tiedekulmassa tiistaisin klo 17–19 alkaen 11. helmikuuta. Luentoja voi seurata myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen tallenteina.

Nauttiva ihminen – Homo fruens -luennoilla tarkastellaan nautintoa sen eri ilmenemismuodoissa. Nautinto on voimavara, mutta se voi helposti myös kääntyä itseään vastaan. Luennot käsittelevät nautintoa niin psyyken, ympäristön kuin yhteiskunnankin näkökulmista.

– Luennoista käy ilmi, että elämä ei ole lainkaan mustavalkoista, Studia Generalia-luentojen suunnittelusta vastaava professori Pirjo Hiidenmaa kertoo.

– Elämää suojelevan nautinnon ja elämää tuhoavan addiktion raja on häilyvä, samoin luvallisen ja laittoman nautinnon raja.

Historian aikana nautintoihin on suhtauduttu eri tavoin: se, mikä joskus oli paheellista tai itsekästä ylellisyyttä, onkin nyt osa tavallista arkea. Luentosarjan lopuksi pohditaan, kuka tai mikä on vastuussa siitä, että ihmiskunta ei aja itseään tuhoon nautinnonhalullaan.  

Ohjelma:

Nau­tin­nos­ta ad­dik­tioon

Tiistaina 11.2.2020 klo 17.00-19.00
Tiedekulma (Yliopistonkatu 4)
Katso 11.2.2020 luento verkon kautta

Tutkimusjohtaja Matilda Hellman: Nautinnon ja addiktioiden historiallinen suhde
Professori Pekka Sulkunen: Nautinnon mielikuvat ja addiktio
Professori Jari Lahti: Riippuvuuden monet kasvot ja hoidot

Soo­ma ja psyy­ke

Tiistaina 18.2.2020 klo 17.00-19.00
Tiedekulma (Yliopistonkatu 4)
Katso 18.2.2020 luento verkon kautta

Dosentti Irma Järvelä: Musiikin kuuntelun ja soittamisen vaikutus geenien toimintaan
Tutkijatohtori Riitta Matilainen: Pelihimosta rahapeliriippuvuuteen: ongelmallinen rahapelaaminen ennen ja nyt

Ri­kol­li­nen nau­tin­to

Tiistaina 25.2.2020 klo 17.00-19.00
Tiedekulma (Yliopistonkatu 4)
Katso 25.2.2020 luento verkon kautta

Professori Kimmo Nuotio: Rangaistavaa nautintoa – milloin nautinnon tavoittelu voisi olla rikollista?
Yliopistonlehtori Alejandro J. Gómez del Moral: When Shopping is Sick: gender and social fears about consumption in 19th and 20th century Europe and the Americas.  (HUOM! Tämä luento pidetään englanniksi/NB! This lecture will be held in English)

Nau­tin­non ti­lat ja ra­jat

Tiistaina 3.3.2020 klo 17.00-19.00
Tiedekulma (Yliopistonkatu 4)
Katso 3.3.2020 luento verkon kautta

Professori Laura Kolbe: Suklaat, leivokset ja muut urbaanit ilot - nautintojen ja ylellisyyden kulttuurihistoriaa
Yliopistotutkija Jukka Kortti: Vaurastumismaltista kulutushedonismiin – suomalaisen kuluttajakuvan muutos 1900-luvun jälkipuoliskolla

Liuk­kaal­la pin­nal­la: ku­lu­tuk­sen mah­dol­li­suus ja mah­dot­to­muus

Tiistaina 10.3.2020 klo 17.00-19.00
Tiedekulma (Yliopistonkatu 4)
Katso 10.3.2020 luento verkon kautta

Professori Thomas Wallgren: Ilmastovastuu ja kestävä nautinto
Yliopistonlehtori Simo Kyllönen: Mistä kuluttaja kantaa vastuuta? Yksilön valinnat ja vastuu rakenteista

#studiageneralia #nauttivaihminen

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Saija Saarinen, saija-leena.saarinen@helsinki.fi, 050 415 0225

Ohjelma