Jukka Pirttilä ja Roope Uusitalo Helsinki Graduate School of Economicsin professoreiksi

Professori Jukka Pirttilä, VTT, ja professori Roope Uusitalo, VTT, on nimitetty Helsinki GSE:n julkistalouden professuureihin. Ne sijoittuvat Helsingin yliopistoon ja ovat yhteisiä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n kanssa. Pirttilä ja Uusitalo aloittavat tehtävissään 1.8.2018.

Keväällä 2018 perustetun Helsinki GSE:n tehtävä on nostaa taloustieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen määrää ja laatua Suomessa, sekä edistää taloustieteen ja muiden tieteiden yhteistyötä. Helsinki GSE on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Svenska handelshögskolanin yhteinen yksikkö.

Jukka Pirttilä on erikoistunut julkistaloustieteen ja kehitystaloustieteen kysymyksiin. Hänen tutkimuksensa käsittelee hyvän verojärjestelmän suunnittelun perusteita, veromuutosten vaikutusten arviointia empiirisellä aineistolla sekä köyhien maiden julkisen talouden haasteita.

Pirttilä väitteli valtiotieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1998. HY:n ja VATT:n julkistalouden professoriksi hän siirtyy Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta, missä hän on toiminut kansantaloustieteen professorina vuodesta 2008 lähtien. Pirttilä on myös Helsingissä toimivan kehitystaloustieteen tutkimuslaitos UNU-WIDER:in Senior Research Fellow.

Roope Uusitalo on koulutuksen taloustieteen, julkistaloustieteen sekä työn taloustieteen tutkija. Hänen viimeaikaiset tutkimuksensa ovat käsitelleet irtisanomissuojaa, sosiaalisten taitojen kysyntää ja tarjontaa työmarkkinoilla sekä koulutuspolitiikan muutosten vaikutuksia.

Uusitalo väitteli valtiotieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1999. Hän siirtyy julkistalouden professoriksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta, missä hän on toiminut koulutuksen taloustieteen professorina vuodesta 2015 lähtien. Uusitalo on vuonna 2014 perustetun talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja, sekä saksalaisen työn taloustieteen tutkimusverkosto IZA:n Research Fellow.

- Suomessa akateemisia taloustieteilijöitä on esimerkiksi muihin pohjoismaihin verrattuna ollut vähän, ja on hienoa, että VATT ja GSE ovat voineet panostaa julkistalouden tutkimuksen vahvistamiseen Helsingissä, toteaa Pirttilä.

- Tavoitteena on kehittää julkisen talouden koulutusta ja tutkimusta ja siten tarjota vankempaa pohjaa vaikkapa koulutusjärjestelmän, terveydenhuollon, työmarkkinoiden ja verotuksen uudistuksia koskeville päätöksille, visioi Uusitalo.

                                                                               

Lisätiedot:

Professori Jukka Pirttilä, puh. 050 318 7810, jukka.pirttila@helsinki.fi
Professori Roope Uusitalo, puh. 040 805 4863, roope.uusitalo@helsinki.fi