Jaana Bäck Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi

Suomalainen Tiedeakatemia kutsui professori Jaana Bäckin kevätkokouksessaan 20.4.2018 kotimaiseksi jäsenekseen tunnustuksena tieteellistä ansioista.

Jaana Bäck on metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professori maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.– Pidän jäsenyyttä suuressa arvossa ja isona huomionosoituksena. Tiedeakatemia on merkittävä akateeminen instituutio, ja sillä voisi olla vielä nykyistä näkyvämpi rooli tieteen tulosten näkyväksi tekemisessä ja tuomisessa yhteiskunnalliseen keskusteluun, sanoo Bäck

Juuri tällä hetkellä Bäck tutkii pohjoisten metsien merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Suomalaisille metsän tuoksu on tuttu ja liittyy usein kuumiin kesäpäiviin. Ilmastotutkijalle tämä tuoksu on yksi merkittävä osa siinä ketjussa miten metsämme viilentävät ilmastoa tuottamalla haihtuvia höyryjä jotka osallistuvat pilvien syntyprosesseihin.

Toinen tärkeä teema tähän Bäckin mukaan on selvittää sitä miten meidän pitäisi metsiä hoitaa, jotta ilmastovaikutukset olisivat mahdollisimman suotuisat, muiden metsästä saatujen hyötyjen ohella. Lisäksi Bäckin ryhmä kehittää parhaillaan entistä parempia menetelmiä metsien tilan tarkasteluun – muun muassa optiset kaukokartoitusmenetelmät ovat tulevaisuudessa entistä suuremmassa osassa kun havainnoidaan globaaleja ilmiöitä.

– Niiden lisäksi tarvitaan hyvä teoriaymmärrys havaintojen merkityksestä yli eri aika- ja tilaskaalojen, Bäck summaa.

Linkkejä

Lue lisää valinnasta Suomalaisen Tiedeakatemian verkkosivuilta.