Itsetunto kasvaa nuoruudesta aikuisuuteen

Ihmisen itsetunto kasvaa tasaisesti nuoruudesta aikuisuuteen. Itsetunnon kehitys näyttää kuitenkin pysähtyvän jossain 30 ja 40 ikävuoden välillä. Tulokset selviävät Helsingin yliopiston väitöstutkimuksesta.

- Positiivista kehitystä osattiin odottaa, mutta ei niinkään sitä, että kehitys pysähtyy keski-ikään tultaessa, 32–42 ikävuosien välillä, kertoo tutkija Olli Kiviruusu.

Kiviruusu väittelee perjantaina 13. tammikuuta aiheesta "Itsetunnon kehitys nuoruudesta aikuisuuteen ja siihen vaikuttavat tekijät - 26 vuoden seurantatutkimus". Väitöstutkimuksen mukaan miesten itsetunto oli koko 26 vuotta kestäneen tutkimusajanjakson selvästi parempi kuin naisten. Naisten itsetunnon kasvu oli kuitenkin nopeampaa, joten erot hieman tasoittuvat keski-ikään tultaessa.

Tutkimuksessa seurattiin itsetunnon kehittymistä nuoruudesta keski-ikään. Tutkimus oli osa THL:n Stressi, kehitys ja mielenterveys -tutkimushanketta, jossa seurattiin vuodesta 1983 alkaen noin 2200 tamperelaista peruskoulun yhdeksäsluokkalaista ikävuosina 16, 22, 32 ja 42.

 

Ylipainon ja itsetunnon yhteys voimistui naisilla iän myötä

Väitöstyön mukaan ylipaino vaikutti naisten itsetuntoon voimakkaammin kuin miesten. Niillä naisilla, joiden paino nousi nopeammin iän myötä, itsetunto kehittyi keskimääräistä huonommin. Naisilla ylipainon yhteys huonompaan itsetuntoon myös voimistui tasaisesti 26 vuoden seurantatutkimuksen aikana.

- Oli hieman yllättävää, että yhteys voimistuu iän myötä. Joskin on todettava, että painon ja itsetunnon yhteys ei ollut kovin suuri keski-iässäkään, Kiviruusu tarkentaa.

Miehillä painon ja itsetunnon yhteydet vaihtelevat ikävaiheesta riippuen.

 

Tupakointi ennustaa huonompaa itsetuntoa

Väitöstutkimuksen mukaan nuoruudessa päivittäin tupakoineilla pojilla itsetunnon kehitys oli heikompaa verrattuna muihin -  heillä tupakointi ennusti huonomman itsetunnon lähtötason lisäksi myös keskimääräistä hitaampaa itsetunnon kehitystä nuoruudesta keski-ikään.

- Miesten tupakointiin ja itsetunnon kehitykseen liittyvät tulokset ovat varsin mielenkiintoisia, mutta niihin täytyy toistaiseksi suhtautua tietyllä varovaisuudella, Kiviruusu muotoilee.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin myös vanhempien sosioekonomisen aseman ja avioeron, nuoren koulumenestyksen ja runsaan alkoholinkäytön sekä ihmissuhteiden vaikutusta itsetuntoon.

Hyvän itsetunnon on todettu olevan yhteydessä onnellisuuteen ja elämäntyytyväisyyteen, mutta myös muihin hyvinvoinnin tekijöihin, kuten esimerkiksi parempaan koulutukseen.

 

VTM Olli Kiviruusu väittelee 13.1.2017 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Itsetunnon kehitys nuoruudesta aikuisuuteen ja siihen vaikuttavat tekijät - 26 vuoden seurantatutkimus". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XV, Unioninkatu 34 (4. krs.).

Vastaväittäjänä on dosentti, PsT, yliopistonlehtori Kati Heinonen-Tuomaala, Helsingin yliopisto, ja kustoksena on professori Inga Jasinskaja-Lahti.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

 

Väittelijän yhteystiedot:

Olli Kiviruusu
Puh. 029 524 8323
olli.kiviruusu@thl.fi