Intel ja Helsingin yliopisto perustivat mobiilitietoturvaan keskittyvän tutkimusinstituutin

Intelin tutkimuskeskus Institute for Collaborative Research for Secure Computing (ICRI-SC) laajentaa toimintaansa Helsinkiin.

Uusi tutkimusinstituutti tulee Helsingin yliopiston Tietotekniikan tutkimuslaitoksen HIITin yhteyteen, ja tietojenkäsittelytieteen laitoksen Secure Systems -ryhmän tutkijat käynnistävät tutkimustyön professori N. Asokanin johdolla. Mukana on myös asiantuntijoita Inteliltä sekä Darmstadtin teknillisen yliopiston ICRI-SC-instituutista.  

-Haittaohjelmat alkavat olla merkittävä riski puhelinten, tablettien ja muiden mobiililaitteiden käyttäjille. Yhdistämällä Intelin käytännön kokemuksen Helsingin yliopiston tietotekniseen huippututkimukseen voimme luoda menetelmiä, jotka yhdessä pienentävät mobiilien haittaongelmien aiheuttamia riskejä, sanoo Dr.Matthias Schunter, joka on Intelin ICRI-SC:n vastuullinen tutkija.

Helsingin instituutti keskittyykin kehittämään ja vahvistamaan mobiilialustojen tietoturvateknologioita, erityisesti niiden käytettävyyttä.

-Missiomme on kehittää tietoturva- ja -suojaratkaisuja, jotka hyödyttävät ihan tavallista käyttäjää. Siksi meidän täytyy suunnitella ratkaisuja, jotka ovat sekä riittävän turvallisia että helppoja ja huokeita käyttää, kertoo N. Asokan Helsingin yliopistosta.

Professori Sasu Tarkoma, joka on tietojenkäsittelytieteen laitoksen hajautettujen järjestelmien ja tietoliikenteen erikoistumisvaihtoehdon linjavastaava on syystä tyytyväinen.

-Laitokselle tämä on hieno avaus mobiilitietoturvan alalla. Järjestelmätasoinen turvallisuus ja käytettävyys ovat ratkaisevia vaatimuksia tulevalle mobiililaitteiden sukupolvelle. Yhteistyömme raivaa tietä uusille ratkaisuille, jotka vähentävät niin yksittäisten käyttäjien kuin yritysten turvallisuusriskejä.

Yhteistyöstä on iloinen myös matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Keijo Hämäläinen, tuleva tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan vararehtori.

-Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka tutkijoidemme vankkaan osaamiseen nojaavat kansainväliset yhteistyöprojektit edistävät kehitystä yhteiskunnassa. Strategiamme mukaisesti luomme aktiivista vuoropuhelua korkealaatuisen tutkimuksen ja johtavien teknologiavalmistajien välille.

Instituutin ensimmäiset tutkimusteemat ovat uudet turvaratkaisut ohjelmistoalustoille, turvallinen ja avoin pääsy luotettuihin ajoympäristöihin sekä haittaohjelmaratkaisut.

Instituutti aloitti toimintansa Helsingissä 1. elokuuta. Yhteistyönsä Intel ja Helsingin yliopisto julkistivat Nizzassa 22.10.2013.

Intel Labs Europe: Intel Collaborative Research Institute for Secure Computing (ICRI-SC) on yksi Intelin eurooppalaisista tutkimuskeskuksista (Intel Labs Europe). Intelin eurooppalainen tuotekehitys ja innovointi perustuvat verkostoon, joka yhdistää tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiokeskuksia sekä Intelin liiketoimintayksikköjä eri puolilla mannerta. Intel Labs Europe perustettiin vuonna 2009 koordinoimaan verkoston toimintaa sekä vahvistamaan Intelin eurooppalaista tuotekehitystä. Se kattaa yli 50 keskusta, joissa työskentelee yli 4 500 tutkimuksen ja tuotekehityksen ammattilaista.

Tietojenkäsittelytieteen tutkimuslaitos (HIIT) on Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteislaitos, joka tekee perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta tietotekniikan alalla.