Iäkäs omaishoitaja uupuu tuen puutteessa

Iäkkäät omaishoitajat toimivat pakosta ja rakkaudesta monien vaatimusten ristipaineissa. He tekevät hyvinvointivaltion raskaimman hoivatyön.

Helsingin yliopistossa 8.4.2016 tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan suomalainen palvelujärjestelmä ei onnistu tunnistamaan omaishoitajien yksilöllisiä tuen tarpeita.

– Omaishoitajat kokevat, että he eivät saa ammattilaisilta riittävää tukea ja ohjausta ja joutuvat itse ottamaan selvää ja tekemään hakemuksia arkea helpottavista apuvälineistä ja kodin muutostöistä, väitöskirjan tekijä Ulla Tikkanen toteaa. – Tahdikkuus, empatia ja kunnioitus kohtaamisissa helpottaisivat omaishoitajien työtä ja jokapäiväistä elämää.

Ulla Tikkanen tarkastelee väitöskirjassaan omaishoidon arkea sidoksellisuuden näkökulmasta. Omaishoitoon osallistuvat omaishoitajan ja palvelujärjestelmän lisäksi läheiset, vapaaehtoiset, järjestöjen edustajat, mutta mukana ovat myös apuvälineet ja hoitotarvikkeet, lääkkeet ja koti hoivan ympäristönä. Toimijoiden määrä ja roolit muuttuvat hoivan suhdemuodostelmissa.

Tikkasen tutkimukseen osallistuvat pääkaupunkiseudulla asuvat omaishoitajat olivat 76–83-vuotiaita. Yhteensä Suomessa on noin 24 000 yli 65-vuotiasta kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehnyttä omaishoitajaa. Tikkasen aihe on ajankohtainen, sillä vanhuspolitiikan painoalueena oleva ”kotona asumisen tukeminen” merkitsee myös sitä, että hyvinvointivaltion palvelujen heiketessä lähisuhteisiin kohdistuu odotuksia ja paineita täydentää virallisia palvelujärjestelmän tarjoamia palveluja.

Iäkkäät omaishoitajat kuvaavat arkea äärimmillään avovankilassa olemisena

Omaishoitajilla hoivan kannustimena on rakkaus ja lojaalisuus. Pientä korvausta vastaan he tekevät vaativaa hoivatyötä vuorokauden ympäri toisin kuin ammattilaiset, joilla on työaika. Arjen pakottavuus on yhä enemmän aikaa vievää auttamista ja hoitotoimenpiteiden tekemistä, vaativaa lääkehoitoa, aikataulujen noudattamista, mutta myös ennakoimattomuutta ja improvisointia. On pakko olla tavoitettavissa ja hoidettavan vieressä, mutta samalla on oltava hoidettavan puolestapuhuja ja aktiivinen toimija osana virallista palvelujärjestelmää.

Tikkasen tutkimuksen tuloksena syntyi yksityiskohtainen kuvaus huokoisesta, kuormittavasta, painavasta ja kiinnipitävästä hoivan arjesta. Huokoinen omaishoidon vaihe mahdollistaa hoivan lisäksi muutakin elämää, harrastuksia ja ystävien tapaamista, kun taas toisessa ääripäässä, kiinnipitävän hoivan arjessa, elämä keskittyy kokonaan hoivan ympärille.

– Iäkkäät omaishoitajat tekevät hoivan vaatimusten lisääntyessä psyykkisesti ja fyysisesti yhä raskaampaa hoivatyötä. Äärimmillään he kuvaavat elämäntilannettaan avovankilassa olemiseksi, Tikkanen kertoo.

Omaishoitajat odottavat ammattilaisilta tukea, tilannetajua ja tahdikkuutta

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että erityisesti omaishoidon alkuun, kotiuttamis- ja muutosvaiheisiin liittyy epävarmuutta ja pelkoa omasta osaamisesta ja pärjäämisestä. Omaishoitajat tarvitsisivat apua ja yhdessä tekemisen henkeä palvelujärjestelmän kanssa, mutta kokevat jäävänsä yksin ja ”tyhjän päälle”, jolloin he hakevat tietoa ja tukea toisiltaan.

Tikkasen mukaan palvelujärjestelmän olisikin hyödyllistä tunnistaa omaishoitajien erilaisuus, omaishoidon vaiheet ja niiden erityiset kipupisteet sekä elämätilanteesta johtuva haavoittuvuus. Tämä auttaisi ammattilaisia antamaan omaishoitajille juuri sen tuen, mitä kukin eniten tarvitsee.

 - Tilannetaju, tahdikkuus, arjen rytmin seuraaminen ja herkkyys toisten tarpeille on tärkeää erityisesti silloin, kun ammattilainen menee toisen kotiin omaishoitotilanteessa.

Erikoishammaslääkäri, hammaslääketieteen lisensiaatti, valtiotieteiden maisteri Ulla Tikkanen väittelee 8.4. Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa valtiotieteen alaan kuuluvasta aiheesta Omaishoidon arki: Tutkimus hoivan sidoksista. Väitöstilaisuus järjestetään klo 12 yliopiston päärakennuksen auditoriossa XII (Unioninkatu 34, 3. kerros). Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1056-5

Väittelijän yhteystiedot:

Ulla Tikkanen, puh. 040 567 6401, s-posti ulla.tikkanen@helsinki.fi 

Tietoja väittelijästä: Ulla Tikkanen toimii sosiaali- ja terveysjohtajana Kauniaisissa.