Helsinki yhdistää – tutkijat ja päättäjät ratkaisevat yhdessä kaupunkilaisten ongelmia

Yliopiston tutkijat ja helsinkiläiset kuntapoliitikot ratkovat syksyllä kaupunkilaisten ongelmia yhdessä. Tavoitteena on tuoda tutkimusta ja päätöksentekoa lähemmäs toisiaan.

Syksyllä Helsingin yliopistossa kokeillaan, miten kuntapoliitikot ja tutkijat voivat yhdessä ratkaista kaupunkilaisten ongelmia. Kuukauden pituisessa Hack for Society -haasteessa muodostetaan ihmistieteiden tutkijoista, kuntapoliitikoista sekä opiskelijoista koostuvat tiimit.

Osallistujat perehtyvät Think Company -yrittäjyysyhteisön tuella valikoituun tutkimustietoon ja ongelmanratkaisun apuvälineisiin sekä tuottavat yhdessä omat ratkaisunsa helsinkiläisten arkeen.

– Kuntapoliitikoille tämä on mahdollisuus tutustua paremmin tiedeyhteisön osaamiseen, oppia hyödyntämään sitä ja nostaa poliittiselle agendalle tutkimustietoon perustuvia kehitysehdotuksia, kertoo Matti Petteri Pöntiö Helsinki Think Companysta.

Uusia sovelluksia tutkimukselle

Teemoja pilottiin ovat tuoneet muun muassa sosiaali- ja terveyshuollon, kaupunkisuunnittelun sekä kansainvälisen politiikan tutkijat yliopiston keskustakampuksen tiedekunnista.

Pohjoismaisten kielten professori Camilla Lindholm on tutkinut vuorovaikutusta ja muistisairauksia yli kymmenen vuotta.

– Olen omalta osaltani aina halunnut olla mukana parantamassa maailmaa. Siksi minulle on tärkeää, että tutkimusta voi soveltaa ja olen mukana parantamassa muistisairaitten elämänlaatua, akatemiatutkija Lindholm kertoo.

Lindholmin tutkimusryhmän tutkimusten tuloksena on syntynyt myös koulutussisältöjä tuottava yritys, Memocate.

Tietoa ja taitoa, puolin ja toisin

Helsingin yliopisto on viime vuosina painottanut tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tiedeviestinnän merkitystä. Yliopistolla on pohdittu, miten tiede saataisiin paremmin päätöksentekijöiden tueksi. Hack for Society -pilotin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten tutkijat ja poliitikot saadaan puhumaan yhteistä kieltä ja löytämään yhteisiä tavoitteita.

– Ongelmanratkaisu edellyttää päättäjiltä taitoa sekä monipuolista tietopohjaa, johon tiedeyhteisöllä olisi paljon annettavaa. Aina nämä asiat eivät arjessa kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla. Päättäjilläkin on valtavasti osaamista ja asiantuntijuutta, jota tiedeyhteisö ei aina osaa hyödyntää viedäkseen tutkimustietoaan käytäntöön, toteaa yhteyspäällikkö Tanja Remes Helsingin yliopistosta.

Pilottiin osallistuvat tutkijat on jo valittu, ja tällä hetkellä haetaan mukaan kuntapoliitikkoja. Elokuussa mukaan etsitään myös opiskelijaosallistujia. Varsinainen haastepilotti käynnistyy syyskuun alkupuolella.

Pilotin toteuttavat Helsingin yliopiston koordinoimana Ajatuspaja E2, Kokeileva Suomi, Kuntaliitto sekä Sitra. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt pilotille avustuksen.