Helsingin yliopiston päärakennus peruskorjataan

Helsingin yliopiston hallitus on päättänyt yliopiston päärakennuksen korjaamisesta. Ensimmäinen korjausvaihe alkaa kesällä 2019 ja kestää noin kaksi vuotta. Peruskorjauksen tarkoituksena on korjata päärakennus vastaamaan nykyisiä teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia.

Ensimmäinen korjausvaihe sisältää Senaatintorin puoleisen Engelin suunnitteleman vanhan puolen sekä Yliopistonkadun ja Aleksanterinkadun puoleiset siipirakennukset.

– Peruskorjauksen tarkoituksena on muuttaa päärakennuksen tiloja moderneiksi opetustiloiksi eli vastaamaan yhä enemmän nykyisiä opiskelu- ja opetustapoja, sanoo Helsingin yliopiston tila-asioista vastaava vararehtori Tom Böhling.

Lisäksi peruskorjauksessa korjataan rakennuksen esteettömyyttä, tila- ja paloturvallisuutta sekä rakennuksen sisäilmaolosuhteita.

– Päärakennuksen vanha osa on valmistunut vuonna 1832 eikä se vastaa nykyaikaisia esteettömyyssäädöksiä. Myös rakennuksen julkisivut kunnostetaan ja vanhentuneet talotekniset järjestelmät uusitaan. Peruskorjauksen jälkeen tilat ovat nykyistä toimivampia ja saavutettavampia, kertoo yliopiston toimitilajohtaja Teppo Salmikivi.

Päärakennuksen ison juhlasalin on tarkoitus olla käytössä toukokuussa 2021 promootiossa ja opetustilojen on tarkoitus valmistua syyslukukauden 2021 alussa. Toisen korjausvaiheen osalta eli Fabianinkadun puoleisen uuden osan korjauksesta tehdään tarkempi suunnitelma myöhemmin ja siitä myös päätetään erikseen. Kokonaisuudessaan päärakennuksen peruskorjauksen arvioitu kesto on viisi vuotta.

Peruskorjaus toteutetaan allianssiurakkana, jossa allianssiosapuolina ovat Helsingin yliopisto, YIT Suomi Oy ja Jeskanen–Repo–Teränne Arkkitehdit Oy. Peruskorjausta on suunniteltu yhdessä yliopiston työntekijöiden, rakennuksen toimijoiden sekä lukuisten asiantuntijoiden kanssa. Muun muassa esteettömyysasioiden osalta on kuultu Kynnys ry:tä.