Harjoittelijasta vakituiseksi työntekijäksi

Valtaosa yliopisto-opiskelijoista suorittaa työharjoittelun osana opintojaan. Työharjoittelu sitoo teoreettisia opintoja käytännön työelämään ja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kartuttaa opiskeltavaan alaan liittyvää työkokemusta. Hyvin suunniteltu harjoittelujakso hyödyttää harjoittelijan lisäksi myös työnantajaa. Käännöstoimisto Apropos Lingua löysi yliopistoharjoittelun kautta riveihinsä pysyvän vahvistuksen.

Koordinaattori Vitali Rabotsev käännöstoimisto Apropos Linguasta on tyytyväinen harjoitteluyhteistyöhön Helsingin yliopiston kanssa. Hänen mukaansa yliopistoharjoittelijan palkkaaminen oli kustannustehokas keino rekrytoida ja kouluttaa yritykseen uusi vakituinen työntekijä. Apropos Lingua palkkasi Helsingin yliopistosta käännösalan opiskelijan harjoittelijaksi avustamaan käännöskoordinoinnin tehtävissä.

–Saimme käytännössä neljä kuukautta aikaa kouluttaa harjoittelijasta juuri sellaisen ammattilaisen, jonka tarvitsimme. Tämä kaikki onnistui verrattain pienellä kustannuksella, Rabotsev kertoo.

Myös opastuskierroksia järjestävän Green Cap Toursin toimitusjohtaja Jouko Väärälä suosittelee yliopistoharjoittelijan palkkaamista. Green Cap Tours tarjosi kolmen kuukauden kokopäiväisen harjoittelujakson heillä aiemmin osa-aikaisena oppaana toimineelle historian opiskelijalle. 

–Yliopisto-opiskelijat ovat fiksuja ja oppivaisia ja kykenevät yleensä pitkäjänteiseen järjestelmälliseen toimintaan. Työt opitaan töissä, mutta mainitut ominaisuudet edesauttavat oppimista, Väärälä toteaa.

Harjoittelijan perehdyttäminen vie aikaa, mutta hyödyttää koko yritystä

Ensimmäisen harjoittelijan tuloon on syytä valmistautua huolella ja perehdytykseen on varattava riittävästi aikaa.

Sekä Vitali Rabotsev että Jouko Väärälä korostavat, että harjoittelijan perehdytys ja ohjaaminen vie runsaasti muiden työntekijöiden aikaa. Rabotsev huomauttaa, että perehdyttämiseen varattu aika maksaa kuitenkin pidemmällä tähtäimellä itsensä takaisin. Apropos Lingualla oli harjoittelujakson alusta asti tavoitteena, että harjoittelijana aloittava työntekijä jäisi taloon myös harjoittelujakson jälkeen.

Harjoittelijan perehdytykseen käytetty aika voi parhaimmillaan hyödyttää koko yrityksen toiminnan organisointia. Rabotsev kertoo, että yrityksen kaikki toimintamallit on pitänyt käydä huolellisesti läpi uutta henkilöä alusta asti perehdyttäessä. Prosessien läpikäyminen on paljastanut toiminnasta myös parantamisen varaa ja mahdollistanut sen, että yritys voi jatkossa keskittyä omaan päätehtäväänsä kääntämiseen entistä paremmin.

Myös Jouko Väärälä Green Cap Toursilta tunnistaa saman ilmiön.

–Uuden ihmisen myötä yrityksen sisäistä viestintää piti parantaa ja toimintaa ylipäätään selkeyttää.

Yhteisenä tavoitteena vakituinen työsuhde

Yliopistoharjoittelu voi parhaimmillaan johtaa vakituisen työsuhteen solmimiseen.

Sekä Apropos Lingua että Green Cap Tours palkkasivat harjoittelijat jatkamaan osa-aikaisina työntekijöinä harjoittelujaksojen päätyttyä.

Apropos Lingualla harjoittelijana aloittanut opiskelija jatkaa työskentelyä osa-aikaisesti valmistumiseensa asti, jonka jälkeen luvassa on vakituinen pesti yrityksessä. Rabotsev kertoo, että järjestelyn tarkoituksena on kannustaa opiskelijaa valmistumaan mahdollisimman pian ja mahdollistaa omalla alalla työskentely ilman, että opinnot häiriintyvät.