Harjoittelija tuo työyhteisöön tuoretta osaamista

Yliopistoharjoittelijan rekrytointi on monelle pienelle työnantajalle kysymysmerkki. Opiskelijan tuoma osaaminen voi kuitenkin olla organisaatiolle myönteinen yllätys ja johtaa myös pidempiin työsopimuksiin.

Harjoittelu on usein työnantajalle ja opiskelijalle molemminpuolisesti hyödyllinen kokemus. Harjoittelija voi tuoda työpaikalle osaamista esimerkiksi viestintään ja asiakastyöhön liittyvissä tehtävissä. Isoimmissa organisaatioissa pyöritetään vuosittaisia trainee-ohjelmia, mutta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä yliopistoharjoittelun tarjoamissa mahdollisuuksissa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

­ – Harjoittelijat ovat tuoneet uusia ja tuoreita näkökulmia olemassa oleviin prosesseihin, kehuu Heidi Tukiainen markkinatutkimuksia ja digitaalisen median mittauksia tekevästä Verto Analyticsista. Yrityksellä on ollut harjoittelijana kansainvälinen opiskelija Helsingin yliopistosta.

Harjoittelijan laajasta osaamisesta on kokemusta myös tekoälyn avulla kielikursseja tuottavalla WordDivella. Heidi Sharma WordDivesta kertoo heidän kokemuksiensa olleen erittäin positiivisia.

– Harjoittelija alkoi tehdä ammattimaista jälkeä ja tuottavaa työtä hyvin nopeasti perehdytyksen jälkeen, Sharma toteaa.

Konkreettisia työtehtäviä ja monipuolista osaamista

Konkreettisia työtehtäviä esimerkiksi viestinnän ja markkinoinnin saralla harjoittelijalle voivat olla esimerkiksi verkkosivujen päivittäminen, sosiaalisen median viestintä tai erilaiset selvitystehtävät. Joissain työpaikoissa harjoittelijalle saattaa olla nimettynä selkeät omat tehtäväkokonaisuudet. Esimerkiksi tekstimateriaalien läpikäynti ja kääntäminen voi olla yksi mahdollisuus.

– Harjoittelijamme kävi läpi ja päivitti italian oppimateriaalimme, mitä ei oltu tehty pitkään aikaan. Hän myös teki uusia kursseja, kertoo Sharma WordDivesta.

Verto Analyticsissa harjoittelijat ovat päässeet ensimmäisestä päivästä lähtien osaksi tiimiä. Osaamisen kehittymisen myötä myös vastuun määrä kasvaa työtehtävissä. Käytännön tasolla harjoittelija on asiakaspalvelun ohella auttanut myös sosiaalisen median ja sisällöntuotannon kanssa.

– Tehtävinä harjoittelijoilla oli myös Google Play -arvosteluihin ja sosiaalisen median viesteihin vastaamista sekä sisällöntuottamista kampanjaviesteihin, uutiskirjeisiin ja blogi-postauksiin, listaa Tukiainen.

Parhaimmillaan monipuolisten työtehtävien vastuuttaminen voi johtaa pidempiaikaiseen sopimukseen. WordDivessa harjoittelija palasi tiimiin seuraavana kesänä ja jatkaa kokoaikaisena työntekijänä myös parasta aikaa. Myös Verto Analyticsissa tämä mahdollisuus on havaittu.

– Uran alkutaipaleella oleviin ihmisiin tutustumisen lisäksi harjoittelijan palkkaaminen tarjoaa mahdollisuuden löytää sopivia ja päteviä ihmisiä, jotka voivat jatkaa yrityksessä valmistumisen jälkeen, Tukiainen toteaa.

Edullinen ja helppo tapa vakuuttua uudesta työntekijästä

Harjoittelijan tutustuttaminen työyhteisöön ja -tapoihin vie oman aikansa, mutta se maksaa itsensä takaisin. Sharma pohtii toisten saattavan tarvita enemmän tukea ja ohjaamisen tarve voi myös riippua alasta ja työtehtävistä. Molempien yritysten kokemuksen mukaan harjoittelija perehdytetään työtapoihin ja tehtäviin kuten kuka tahansa uusi työntekijä.

– Ohjaus edellyttää harjoittelijan edistymisen seuraamista ja vuoropuhelua, auttamista ja neuvomista työtehtäviin liittyvissä asioissa, kommentoi Tukiainen.

Toisinaan harjoittelija saattaa olla hyvinkin valmis niin itsenäiseen työskentelyyn, kuin tiimityöhön. Näin kävi esimerkiksi WordDivella.

– Oppimateriaaliprojektit ovat laajoja ja vaativia, ja niissä tarvitaan useiden ihmisten panosta, erittäin hyvää kielitaitoa, hyvää tiimityökykyä, luovuutta sekä pedagogista osaamista, Sharma kertoo.

Kokemukset harjoittelusta ovat yliopiston saamien palautteiden mukaan hyvin myönteisiä ja monet päätyvät hakemaan harjoittelijoita uudestaankin. Sharma toteaa harjoittelun olevan edullinen ja helppo tapa vakuuttua uuden työntekijän soveltuvuudesta työhön ja tiimiin.

– Suosittelemme ehdottomasti harjoittelijan palkkaamista! Tukiainen tiivistää.