Hanken ja Helsingin yliopisto käynnistävät yhteisen yritysvastuun tutkimuskeskuksen

Hanken ja Helsingin yliopisto ovat perustaneet yhteisen tutkimus- ja kehityskeskuksen Centre for Corporate Responsibility (CCR).

CCR-keskuksen tarkoitus on kehittää yhteistyötä ja poikkitieteellistä tutkimusta yritysten, politiikan ja yhteiskunnan vuorovaikutuksista. Keskus vahvistaa myös suomalaisten yritysten yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä tuottamalla korkeatasoista tutkimusta tiiviissä yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa.

– CCR on seuraava askel Hankenin strategisessa pyrkimyksessä parantaa yritysten yhteiskuntavastuuta tutkimuksen ja opetuksen kautta. Hanken on jo saanut kansainvälistä tunnustusta työstään, mistä kertoo muun muassa sen aktiivinen sitoutuminen YK:n vastuullista yritysjohtamista koskevan koulutuksen periaatteisiin, kertoo Hankenin rehtori Karen Spens.

Keskus toimii avoimena tutkimusyhteistyön keskittymänä Hankenin ja Helsingin yliopiston tutkijoille ja yhdistää molempien toimijoiden vahvuudet. CCR:n keskeisimpiä tavoitteita on tukea ja edistää tutkimusta, joka on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, kiinnostavaa ja keskuksen useiden sidosryhmien helposti saavutettavissa.

– CCR täydentää Helsingin yliopiston sitoumusta tukea yhteiskuntien kestävämpää kehitystä tuottamalla parempaa ymmärrystä yritysten ja päättäjien roolista tässä muutoksessa. Se myös laajentaa molempien yliopistojen kansainvälisiä verkostoja ja tukee hyvin tieteidenvälistä tutkimusta, jolla on samalla suuri yhteiskunnallinen vaikutus, toteaa Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola.

 

Lisätietoja:

Nikodemus Solitander, CCR-keskuksen johtaja, Sinituote-tutkijatohtori

Nikodemus.solitander@hanken.fi

040 3521 451