Facebook-kirppikset ja käytettyjen vaatteiden myyntisivustot muuttavat shoppailua – kuluttajia ohjaa tuotteiden laatu ja jälleenmyyntiarvo

Käytettyjen luksustuotteiden ostajia määrittää erityisesti hinta-laatutietoisuus sekä arvostus käytetyn tuotteen kaunista ikääntymistä ja sen laatua kohtaan, ilmenee Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksesta.

Eräs tutkimuksen haastateltava kuvasi laatutietoisuutta näin: “Brändin todellisen laadun ja käsityön näkee mielestäni vasta käytettynä hankituista käsilaukuista. Laadukkuus kestää aikaa.”

Haastatteluaineistosta tunnistettiin myös uusi ostostyyli: jälleenmyyntiarvotietoisuus. Sitä kuvasi muun muassa lausunto: “Ostin tämän Chanelin huomatessani, että klassisten luksustuotteiden hinnat nousevat jatkuvasti. Myyn sen kyllä jossain vaiheessa, ja tiedän, että tulen saamaan siitä 50 prosenttia enemmän mitä alun perin itse maksoin.”

- Haastateltavat uskoivat, että ostamalla joko ikonisia tai nousussa olevia brändejä he voivat saada maksamansa hinnan takaisin jälleenmyynnin yhteydessä, tutkijatohtori Linda Turunen Helsingin yliopistosta toteaa. 

Jälleenmyyntiarvoa pohtivat kuluttajat kokivat olevansa vain yksi useista omistajista tuotteen elinkaaren aikana.

Aiempi tutkimus on lähestynyt käytettyjen tuotteiden ostamista tyypillisesti joko säästämisen tai ympäristöystävällisyyden näkökulmasta. Tässä tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, mitä muita motiiveja käytettyjen vaatteiden ostamiseen liittyy. Tutkimuskohteeksi valittiin käytetyt luksusvaatteet ja -asusteet, joiden ostamiseen uutena liittyy erityisen paljon hedonistisia ja symbolisia motiiveja.

Verkossa toimivat jälleenmyyntisivustot ja -palvelut tärkeässä roolissa

Tutkijoiden mukaan vaateteollisuuden korkean ympäristökuormittavuuden huomioon ottaen tutkimuslöydökset ovat kannustavia; Ostaessaan käytettyjä tuotteita kuluttajat kiinnittävät huomiota tuotteen laatuun, kestävyyteen ja jälleenmyyntiarvoon. Verkossa toimivat kulutustavaroiden jälleenmyyntisivustot ja -palvelut ovat keskeisessä asemassa kulutustottumusten muutoksessa.

Ilman toimivia käytetyn tuotteen markkinoita kuluttajat eivät löydä itseään kiinnostavia tuotteita eivätkä voi luottaa, että saavat omat tuotteensa myytyä eteenpäin.

- Alan toimijoiden tulee kiinnittää huomiota tuotteiden laadun esilletuomiseen ja oikean kuluttajasegmentin löytämiseen. Erilaisille käytetyille tuotteille ja brändeille tarvitaan erilaisia myynti- ja ostopaikkoja, aivan kuten uusienkin tuotteiden kohdalla, tutkijatohtori Essi Pöyry Helsingin yliopistosta sanoo.

Käytetyt vaatteet nopeimmin kasvava vaatekategoria

Tutkimuksessa haastateltiin 22 kuluttajaa, jotka ovat hiljattain ostaneet luksustuotteita toisilta kuluttajilta tai muista secondhand -kanavista. Kaikki haastateltavat olivat suomalaisia 25–40-vuotiaita naisia, jotka olivat luksusvaatteisiin ja -asusteisiin keskittyvän Facebook-kirpputorin jäseniä. Haastatteluaineistoa tarkasteltiin ns. ostostyylien näkökulmasta.

Käytetyt vaatteet on ollut viime vuosien nopeimmin kasvava vaatekategoria. Verkossa toimivat käytettyjen vaatteiden jälleenmyyntipalvelut ja sosiaalisen median kiihdyttämä kirpputoritoiminta ovat lisänneet kuluttajien kiinnostusta myydä omia käytettyjä vaatteitaan ja ostaa niitä muilta.

Käytettyjen vaatteiden markkinan kasvun taustalla ovat ennen kaikkea nuoret kuluttajat, joiden kiinnostus käytettyjen vaatteiden ostamista ja myymistä kohtaan saattaa jopa vähentää kiinnostusta ostaa vaatteita uutena.

Tutkimus on julkaistu International Journal of Consumer Studies -lehden marraskuun numerossa: Linda Turunen & Essi Pöyry (2019). Shopping with the Resale Value in Mind: A Study on Second‐Hand Luxury Consumers. International Journal of Consumer Studies, 43(6), 549–556.

Lisätiedot:
Linda Turunen, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus, 050 365 4066, linda.turunen@helsinki.fi
Essi Pöyry, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus, 050 3223 298, essi.poyry@helsinki.fi