Euroopan unionilla on merkittävä rooli YK:n ihmisoikeusneuvostossa

EU on viime vuosina tavoitellut kasvavaa roolia ihmisoikeuksien edistäjänä ja suojelijana. EU:n pyrkimykset ovat kuitenkin tulleet haastetuiksi; toiset toimijat eivät välttämättä pidä EU:n ajamia normeja houkuttelevina ja näille normeille esitetään myös vaihtoehtoisia ja kilpailevia tulkintoja, ilmenee Helsingin yliopiston väitöstutkimuksesta.

 VTM Hanna Tuomisen väitöskirjassa tutkitaan EU:n roolia YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Sen mukaan EU:n rooli on merkittävämpi kuin on aiemmin oletettu. Vaikka EU:n positiivinen omakuva ei aina saa tukea muilta, sen ansiot ihmisoikeuskysymyksissä tunnustetaan.

EU näkee itsensä ihmisoikeuksien edistäjänä

Tutkimuksen mukaan EU pitää itseään ihmisoikeuksien edistäjänä ja puolustajana, YK:n tukijana ja hyvänä kumppanina muille toimijoille.

– Tällainen EU:n omakuva on sisäisesti melko yhtenäinen, joskin myös rajoitukset tälle roolille tiedostetaan, Tuominen toteaa.

EU:n toiminta ihmisoikeusneuvostossa myös pääosin tukee sen omaa roolikuvaa. EU on yhtenäinen ja aktiivinen toimija esimerkiksi esittämiensä lausuntojen ja päätöslauselmien valossa. EU kykenee myös usein saavuttamaan asettamansa tavoitteet.

EU:n ihmisoikeusroolia voitaisiin väitöstutkimuksen mukaan silti vielä parantaa. Esimerkiksi EU:n yhteiskannat saattavat johtaa siihen, että myös muut valtiot pyrkivät edistämään kantojaan laajempina ryhmittyminä. Näin EU:n toiminta ei aina tue YK-järjestelmän tehokkuuden parantamista. Ihmisoikeusneuvoston poliittinen luonne ja vallitsevat vastakkainasettelut myös vaikeuttavat Tuomisen mukaan EU:n roolia.

EU:n ihmisoikeusroolia tulisi tarkastella myös ulkopuolelta

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin myös millaisena toiset toimijat, kuten kolmannet valtiot, ihmisoikeusjärjestöt ja ihmisoikeusneuvoston sihteeristö mieltävät EU:n roolin.

Tutkimuksen mukaan EU nähdään tärkeänä ihmisoikeustoimijana, jolla itsellään on korkeat periaatteet ja tehokkaat instituutiot ihmisoikeuksien suojelemiseksi. EU:n koetaan myös edistävän ihmisoikeuksia pääosin pehmein keinoin, YK:n normeja ja instituutioita tukien. Tässä suhteessa EU näyttäytyy usein luotettavampana toimijana kuin Yhdysvallat.

Toisaalta EU:n tapa kommunikoida aiheutti ongelmia.

– EU:n koetaan usein luennoivan muille ihmisoikeuksista sen sijaan että se ratkaisisi omia ongelmiaan, Erityisesti pakolaiskriisi ja sen hoitaminen vaikuttavat siihen, millainen kuva EU:sta piirtyy ihmisoikeustoimijana, Tuominen kertoo.

Väitöstutkimuksen mukaan muiden toimijoiden silmissä EU:n ihmisoikeuspolitiikka on epäjohdonmukaista ja EU harvoin kritisoi esimerkiksi tärkeiden kumppaniensa ihmisoikeustilannetta.

– Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että EU:n toimia tarkastellaan, ei vain sen omien käsitysten, vaan myös muiden käsitysten avulla, Tuominen tiivistää.

Valtiotieteiden maisteri Hanna Tuominen väittelee 9.6.2016 kello 12.15 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta The Role of the European Union at the United Nations Human Rights Council. Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XII.

Vastaväittäjänä on Professori Ole Elgström Lundin yliopistosta, ja kustoksena toimii professori Heikki Patomäki. Väitöskirjan elektroninen versio on luettavissa E-thesis –palvelussa

Väittelijän yhteystiedot:

Hanna Tuominen,  puh. 040 521 6310, s-posti hanna.t.tuominen@helsinki.fi