Bisnesidea parantaa vanhusten arkea

Hyvä yhteiskunta Master Class -ohjelman voittaja on ratkennut. Parhaaksi valittu idea auttaa sekä vanhuksia että heidän omaisiaan, kun kaikki tarvittavat palvelut voi hankkia samasta paikasta.

Miten ikääntyvä äitini, isoisäni tai muu läheiseni selviää arjessa? Kysymys vaivaa suurinta osaa meistä jossain elämän vaiheessa.

Kysymystä pohti myös Helsingin yliopiston ja LähiTapiolan Hyvä yhteiskunta Master Class 2015-16 -ohjelmaan osallistunut ryhmä Mielenrauhaajat. Ryhmä kehitti palvelusivuston, joka kokoaa yhteen vanhuksille palveluita tarjoavia yrityksiä. Samoilta sivuilta voisi tilata esimerkiksi kotihoitoa, siivousta tai ajan kampaajalle.

Omaiset voivat myös viestiä sivuilla keskenään. Sähköinen kalenteri helpottaa yhteydenpitoa, kun kaikki näkevät, että fysioterapia on nyt varattu mutta lääkäriaika on vielä soittamatta.

Tärkeä aihe, kaupallista potentiaalia

Vanhusten arkea parantava idea valittiin ohjelman voittajaksi keskiviikkona 6. huhtikuuta Korjaamolla järjestetyssä finaalissa. Raati piti ideaa loistavana ja näki siinä inhimillisen aiheen lisäksi kaupallista potentiaalia. Palvelu ratkaisee kasvavaa yhteiskunnallista ongelmaa, hyödyntää digitalisaatiota ja edistää pienyrittäjyyttä. Voittajat lähtevät opintomatkalle Amsterdamiin tutustumaan sosiaalisiin innovaatioihin ja kokeilukulttuuriin.

Päätöstilaisuudessa kuultiin kaikkiaan kuuden ryhmän ratkaisuehdotukset hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisäämiseksi. Muut ryhmät kehittivät esimerkiksi taloyhtiön viestintäjärjestelmän, ja Empaattorit-ohjelman, jolla pyritään vähentämään opiskelijoiden yksinäisyyttä. Hyvä yhteiskunta Master Class järjestettiin kolmannen kerran Helsingin yliopiston ja vakuutusyhtiö LähiTapiolan yhteistyönä. Mukana toteutuksessa oli myös Demos Helsinki. Ohjelmassa kehitetään innovatiivisia toimintamalleja kestävän hyvinvoinnin rakentamiseksi. Tänä vuonna tiimit toteuttivat myös kokeilun ratkaisuehdotuksensa kehittämiseksi. Kokeiluista voi lukea Master Class –blogista. 

Odotukset täyttyivät

Voittajatiimiin kuuluva opiskelija Riina Koivuranta ylisti Master Class -ohjelmaa.

– Minulla oli syksyllä suuret odotukset, ja ne täyttyivät. Opin esimerkiksi monitieteistä ongelmanratkaisua ja bisnesajattelua.

Koivuranta opiskelee agroekologiaa maataloustieteiden laitoksella. Hänen ryhmässään oli myös esimerkiksi juristi ja kuluttajatutkimuksen opiskelija.

– Kukaan meistä ei ole opiskellut varsinaisesti sitä alaa, mitä ideamme käsittelee. Se oli lopulta vain hyvä, koska kaikki olivat pois mukavuusalueeltaan.

Bisnestä käänteisesti

Myös LähiTapiolan yhteyspäällikkö Valtteri Saurila piti kokemusta mahtavana ja opettavaisena. Tosin aluksi hän mietti, tuleeko ideoista mitään.

– Yleensä liikeideassa pitää olla alusta alkaen nähtävissä bisneksen hyödyt suhteessa panostukseen. Tätä projektia tehtiin ikään kuin käänteisesti. Hyödyt ja potentiaali oli nähtävissä vasta lopussa kokeilujen jälkeen.

Saurila oli yksi Master Classin mentoreista. Työkseen hän vetää LähiTapiolan innovaatiohankkeita ja etsii asiakkaiden kanssa uusia liiketoimintamalleja kokeilemalla niitä käytännössä. Parhaillaan kokeilussa on esimerkiksi älykoti, jota asukkaat kommentoivat kokemustensa perusteella.

Mahdollisesti myös Master Class -ohjelman voittanutta ideaa aletaan jalostaa LähiTapiolassa.

Lisätietoja Hyvä yhteiskunta Master Class –ohjelmasta

Jenni Koistinen
Helsingin yliopisto / Viestintä ja yhteiskuntasuhteet
050 448 9176

Mikä on Master Class?

Kaikkea ei opi luentosalissa. Master Class on haastepohjainen oppimis- ja työskentelyprosessi, jossa kehitetään innovatiivisia, monitieteisiä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin  hyödyntäen tutkimustietoa ja liike-elämän osaamista. Prosessi pohjautuu design thinking -metodeihin, ja ryhmät kehittävät ratkaisuehdotuksiaan konkreettisesti kokeillen. Lupaus on, että master classille osallistunut opiskelija tai nuori asiantuntija:

  • Ymmärtää suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden haasteet
  • Ymmärtää mistä shared value (jaettu arvo) –ajattelussa on kysymys
  • Omaksuu desig thinking -työskentelytavan ja osaa soveltaa sitä
  • Osaa suunnitella ja toteuttaa kehittävän kokeilun
  • Pääsee osaksi verkostoja, joissa voi jatkossa syntyä uudenlaista toimintaa

Master Class on järjestetty kolme kertaa vuosina 2013-2016.