Älypuhelimet helpottaneet nuorten seurustelua ja itsenäistä puolisonhakua Egyptin Aleksandriassa

Siirtyminen mobiiliviestimiin on tuonut mukanaan kaksi merkittävää muutosta egyptiläisnuorille: Ensinnäkin omat älypuhelimet ja some-tilit tarjoavat mahdollisuuden salaisiin romansseihin ja itsenäiseen puolisonhakuun. Toiseksi uudet viestintälaitteet ja -alustat tuottavat uudenlaisia valvonnan ja kontrollin muotoja. Tiedot ilmenevät Helsingin yliopistoon tehdystä väitöstutkimuksesta.

- Some-keskustelut osoittivat, kuinka nuoret, jotka esiintyivät joissain yhteyksissä sukupuolinormeihin ja uskonnon ihanteisiin mukautuvina, toimivat toisissa yhteyksissä pilke silmäkulmassa, normit haastaen, kertoo väitöskirjatutkija VTM Senni Jyrkiäinen.

Jyrkiäisen antropologian väitöskirjassa tarkastellaan, kuinka uusien teknologioiden piirissä olevat, melko hyvätuloiset kaupunkilaisnuoret käyttivät uusia viestintäteknologioita seurustelusuhteiden rakentamiseen ja avionäkymien muovaamiseen Egyptissä. Keskiössä olivat erityisesti Facebook sekä muutamat suositut egyptiläiset blogit.  Jyrkiäinen teki tutkimusta maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Aleksandriassa vuosina 2011-2014.

Osa tutkimukseen osallistuneista nuorista raportoi, että he itse sekä heidän vanhempansa ja seurustelukumppaninsa hyödynsivät matkapuhelimia sekä rakkaudentäyteiseen huolenpitoon että kontrollihakuiseen seurantaan. Samoin toimivat jotkut aviomiehet.

- Jos matkapuhelimeen jätti vastaamatta, siitä saattoi koitua riitoja ja epäilyksiä, Jyrkiäinen valottaa.

Matkapuhelimen omistaminen oli johtanut ajatukseen, että pitäisi olla koko ajan tavoitettavissa.

- Nuorilla naisilla ei poliittisen epävakauden ja hyvää mainetta painottavien sosiaalisten normien vuoksi ollut mahdollisuus liikkua kaupungilla niin usein ja niin myöhään kuin heidän poikaystävillään, mutta toisaalta puhelinten välityksellä he saattoivat pitää poikaystävää silmällä, Jyrkiäinen sanoo.

Julkinen ja yksityinen raja hämärtyivät seurustelusuhteissa

Tutkimus, joka keskittyy teknologiavälitteisen intiimiyden navigointiin, toi esiin julkisen ja yksityisen välisten rajojen hämärtymisen sosiaalisessa kontekstissa. Tutkimukseen osallistuneet nuoret kuitenkin pitivät rajojen ylläpitämistä tärkeänä.

- Avioliittoa edeltävät seurustelusuhteet haluttiin pitää perheiltä ja laajalta some-yleisöltä salassa. Toisaalta digitaalisesta ympäristöstä johtuen intiimeiksi tarkoitetut hetket tai esimerkiksi ilman hijabia otetut kuvat voitiin jakaa suurille yleisöille yhdellä napin painalluksella, Jyrkiäinen kertoo.

Tutkimukseen osallistuneet aleksandrialaiset muodostivat seurustelusuhteita urbaaneissa ja virtuaalisissa tiloissa. 

- Suhteet pyrittiin usein pitämään erillään perheen, suvun ja naapuruston muodostamasta sosiaalisesta maailmasta, jossa hyvällä maineella oli tärkeä merkitys sekä naisten että miesten avionäkymille.

Hyvä maine valttikorttina

Älypuhelimet tuottavat myös uudenlaisia riskejä maassa. Tutkimukseen osallistuneiden nuorten mielestä hyvä maine, ja erityisesti naisilla puhdas maine, oli tärkeä valttikortti avioliittokelpoisuuden kannalta.

- Jos yksityiseksi tarkoitetut romanttiset viestit, kuvat seurustelevasta pariskunnasta tai vaikkapa ilman huivia otetut kuvat ja tanssivideot päätyivät ihmisten nähtäväksi sosiaaliseen mediaan, siitä saattoi olla maineen kannalta ikäviä seurauksia, Jyrkiäinen muistuttaa.

Pitkäkestoiseen etnografiaan perustuva väitöstutkimus sijoittuu vuoden 2011 kansannousun jälkeiseen aikaan, jolloin epävakaa poliittinen tilanne leimasi nuorten päivittäistä arkea ja heijastui tulevaisuudennäkymiin. Pääosa lähes kymmenen kuukautta kestäneestä kenttätyöstä sijoittui Välimeren rannalla sijaitsevaan yli viiden miljoonan asukkaan Aleksandriaan. Pääroolissa olivat yliopisto-opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden äänet, mutta haastatteluiden avulla kartoitettiin myös äitien näkemyksiä.

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

VTM Senni Jyrkiäinen väittelee 14.9.2019 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Virtual and Urban Intimacies: Youth, Desires and Mediated Relationships in an Egyptian City”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, sali PII, Yliopistonkatu 3.

Vastaväittäjänä on professori Jessica Winegar Northwesternin yliopistosta, ja kustoksena toimii professori Sarah Green Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Lisätiedot:

Senni Jyrkiäinen

Puh. 050-3834184

senni.jyrkiäinen@helsinki.fi