Älypuhelimen käyttö yksin onkin sosiaalista

Älylaitteiden käyttö ei riipu vain teknisistä ratkaisuista tai yksilön mieltymyksistä. Sen sijaan sosiaalisilla tekijöille on iso vaikutus siihen, miten laitteita käytetään ja miten ne koetaan, käy ilmi Eeva Raidan 18.12. tarkastettavasta väitöskirjasta.

Älylaitteet mahdollistavat yksinäisten hetkien pakenemisen sosiaalisesti suotavalla tavalla. Bussissa on ’normaalimpaa’ tsekkailla puhelinta kuin jutella tuntemattomille kanssamatkustajille. Vaikka älypuhelimien jatkuvaa tarkistamista pidetään yksilön ongelmana ovat sen motiivit sosiaalisia: halu kuulua yhteisöön, pysyä ajan tasalla ja kokea läheisyyttä, Raita kertoo.

Raidan mukaan se, mitä sovelluksia käytämme ja mitä niistä ajattelemme riippuu paljon jaetuista käsityksistä ja tavoista.

Esimerkiksi yhdessä osatutkimuksessa eri työyhteisöjen jäsenet kokivat saman sovelluksen hyvin eri tavoin. Yksi työyhteisö piti sovellusta erinomaisena, mutta toisen työyhteisön jäsenet eivät edes kokeilleet sitä, koska epäilivät sovelluksen hyödyllisyyttä. Toisessa, kokeellisessa osatutkimuksessa osallistujat arvioivat vaikeakäyttöisen älypuhelimen olevan helppokäyttöinen silloin kun luulivat, että muut ajattelevat niin.

– Älylaitteiden käyttö on harvoin vain yksilön valintaa tai teknologisten ratkaisujen ohjaamaa. Yhteisön merkitys yksilön kokemuksille tulee esille viimeistään siinä, että viihdyttävästäkin kännykän käytöstä tulee ahdistavaa tai noloa, jos kokee että muut läsnäolijat pitävät toimintaa turhanpäiväisenä, Raita kommentoi.

Raidan tutkimukset on julkaistu kansainvälisesti arvostetuissa tieteellisissä julkaisufoorumeissa.

Valtiotieteiden maisteri Eeva Raidan väitöskirja The Social Mediation of Everyday User Experiences tarkastetaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa sosiaalipsykologian oppiaineessa. Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XII 18.12. klo 12. Väitös on luettavissa sähköisesti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1038-1

Eeva Raita on sosiaalipsykologi, luennoitsija ja käyttäjäkokemusten asiantuntija. Hän on tehnyt väitöskirjatyötään Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:ssä ja Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle.

Väittelijän yhteystiedot: s-posti eeva.raita@helsinki.fi