Vaikeasti hoidettavasta munasarjasyövästä löytyi uusia alatyyppejä – voi auttaa löytämään uusia hoitokeinoja

Uudet syöpäkasvaimen evoluutioon perustuvat tutkimustulokset kartuttavat ymmärrystä munasarjasyövän vaikeasti hoidettavan alalajin ominaisuuksista. Myös hoidon kohdentaminen tehokkaasti oikeille potilaille voi helpottua.

Munasarjasyöpään menehtyy Suomessa vuosittain noin 400 naista, ja Euroopassa yli 40 000 naista.  Munasarjasyöpä on geneettisesti hyvin monimuotoinen sairaus, minkä vuoksi sen tutkiminen ja hoitaminen on poikkeuksellisen hankalaa. Erityisen huono ennuste on sairauden alatyypillä, huonosti erilaistuneella seroosilla munasarjasyövällä (Ovarian high grade serous carcinoma, HGSC). Tätä alatyyppiä sairastavista alle 40 prosenttia on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista.  

Tutkijat pystyivät jakamaan munasarjasyövän kasvaimet kolmeen ryhmään niiden genomin muutosten perusteella. Ryhmät eroavat toisistaan solun sisäisissä signaalinvälitysreiteissä, kasvaimien kasvutavoissa ja tavassa, jolla kasvaimet reagoivat hoitoon. Tulokset voivat auttaa kohdentamaan munasarjasyövän hoitoja entistä tarkemmin ja auttaa munasarjasyöpää sairastavia potilaita.

– Aiemmissa tutkimuksissa ei ole löydetty yleisesti hyväksyttyjä munasarjasyöpäkasvaimien alaryhmiä, jotka mahdollistaisivat kohdennetun hoidon samaan tapaan kuin esimerkiksi rintasyövässä. Tutkimuksemme on askel eteenpäin munasarjasyövän tehokkaiden, kohdennettujen hoitojen löytämiseksi, kertoo systeemibiologian professori Sampsa Hautaniemi Helsingin yliopistosta.

Kolme signaalinvälitysreittiä 

Tutkijat analysoivat DECIDER-projektissa kerättyä syöpäkasvainten genomitietoa 148 Turun yliopistollisessa keskussairaalassa hoidetulta potilaalta, jotka sairastivat munasarjasyöpää. Tutkijat jaottelivat kasvaimet kehittyviin, ylläpitäviin ja sopeutuviin sen mukaan, millaisessa kehitysvaiheessa ne olivat. Jaottelu perustui syöpäkasvainten tapaan levitä ja kehittyä etäpesäkkeissä. Syöpäpopulaatiot kasvoivat ryhmästä riippuen joko geneettisesti erilaisten tai samanlaisten solujen yhdistelmänä. Nämä yhdistelmät kehittyivät etäpesäkkeissä edelleen tai pysyivät samankaltaisina.

Tutkijat löysivät kunkin ryhmän kasvaimille ominaiset signaalinvälitysreitit, jotka tekevät näistä kasvaimista biologisesti erilaisia.

– Useisiin näistä on jo olemassa kohdennettuja, kliinisessä käytössä olevia lääkkeitä. Osoitimme, että yksi signaalinvälitysreitti, PI3K/AKT, on erityisen tärkeä osalle potilaista. Tämän reitin tärkeys on ollut tiedossa, mutta sitä ei tiedetty, ketkä todennäköisimmin vastaavat tähän signaalinvälitysreittiin kohdistettuun hoitoon. Tulostemme perusteella pystymme paremmin löytämään sen osajoukon potilaita, jotka todennäköisesti hyötyvät hoidosta, toteaa tutkijatohtori Jaana Oikkonen Helsingin yliopistosta.

Kasvaimen evoluutiota kannattaa tutkia

Tutkimuksen näkökulma on syöpäkasvaimen evoluutiossa eli siinä, miten kasvain kehittyy ja leviää uusiksi etäpesäkkeiksi. Lähestymistapa on munasarjasyövän tutkimuksessa tärkeä, koska tämänhetkinen tieto perustuu pitkälti näyte- tai potilasmäärältään pieniin tutkimuksiin.

– Analysoimamme aineisto oli tähän mennessä yksi suurimmista, ellei suurin, munasarjasyöpäkasvainten näytemäärä. Tämä on jälleen yksi osoitus siitä, että Suomessa pystytään tekemään huippututkimusta pienestä väestöstä huolimatta, Hautaniemi sanoo.  

– Tuloksemme tuovat järjestystä munasarjasyövän genomiseen kaaokseen. Nyt koko tutkimuskenttä pääsee nopeammin eteenpäin, ja hoitojen kohdentaminen helpottuu. Toki tekemistä on vielä jäljellä. Lisätutkimusta on tekeillä esimerkiksi siitä, miten voimme mahdollisimman helposti luokitella potilaat löydettyihin kolmeen ryhmään, kertoo tutkijatohtori Alexandra Lahtinen Helsingin yliopistosta.  

Helsingin yliopiston, Turun yliopistollisen keskussairaalan, HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan, Turun yliopiston ja Tanskan syöpätutkimuskeskuksen (Danish Cancer Society Research Center) yhteistutkimuksen tulokset julkaistiin toukokuussa Cancer Cell -tiedelehdessä.

Julkaisu:

Alexandra Lahtinen, Kari Lavikka, Anni Virtanen, Yilin Li, Sanaz Jamalzadeh, Aikaterini Skorda, Anna Røssberg Lauridsen, Kaiyang Zhang, Giovanni Marchi, Veli-Matti Isoviita, Valeria Ariotta, Oskari Lehtonen, Taru A. Muranen, Kaisa Huhtinen, Olli Carpén, Sakari Hietanen, Wojciech Senkowski, Tuula Kallunki, Antti Häkkinen, Johanna Hynninen, Jaana Oikkonen, Sampsa Hautaniemi, Evolutionary states and trajectories characterized by distinct pathways stratify patients with ovarian high grade serous carcinoma, Cancer Cell, 2023, https://doi.org/10.1016/j.ccell.2023.04.017.