Uusi seulontatapa löytää entistä tarkemmin hoitoa vaativat eturauhassyövät

Tampereen ja Helsingin yliopistojen tutkimus osoittaa, että uudella kolmiportaisella eturauhassyövän seulontamenetelmällä voidaan löytää huomattava määrä hoitoa vaativia syöpiä. Väestön seulontaohjelmia ei ole aloitettu Suomessa eikä useimmissa muissa maissa.

Tampereen ja Helsingin yliopistojen johdolla tehtävä ProScreen-tutkimus selvitti kolmiportaisen syöpäseulonnan toimivuutta. Tavoitteena oli selvittää, voidaanko uudella seulontatavalla vähentää eturauhassyöpäkuolleisuutta tehokkaasti ja samalla vähentää aiempien seulontamenetelmien suurinta ongelmaa: merkityksettömän eturauhassyövän ylidiagnosointia. 

Osa eturauhassyövistä on merkityksettömiä, sillä ne eivät etene hoitamattomanakaan oireiseen vaiheeseen. Hyväennusteisen syövän hoitaminen ei siis tuota hyötyä, mutta itse hoito aiheuttaa silti elämänlaadun haittoja potilaalle.

Tutkimuksessa molemmat veritestit olivat positiivisia seitsemällä prosentilla osallistujista, minkä jälkeen heidät kutsuttiin eturauhasen magneettikuvaukseen. Noin puolella näistä miehistä havaittiin magneettikuvauksessa epäilyttävä alue, josta otetiin koepala. Lopulta syöpä löydettiin noin kahdelta prosentilta tutkimukseen osallistuneista. Kliinisesti merkityksettömiä syöpiä todettiin neljä tuhatta miestä kohti. 

– Olemme aiemmin osoittaneet, että PSA-seulonnalla voidaan hieman pienentää eturauhassyövän aiheuttamaa kuolleisuutta. PSA-seulonta tuottaa kuitenkin niin paljon tarpeettomia syöpädiagnooseja, että haitat ylittävät hyödyt. Uudet tulokset osoittavat, että nyt käytetty kolmiportainen menetelmä tuottaa vähemmän tarpeettomia syöpädiagnooseja kuin PSA-seulonta, toteaa tutkimusta johtanut epidemiologian professori Anssi Auvinen Tampereen yliopistosta.

Hyväennusteisen syövän toteamisesta ei ole hyötyä

Tutkimuksen toinen vetäjä, urologian professori Antti Rannikko Helsingin yliopistosta muistuttaa, että piileviksi jäävien syöpien toteamisella ei saavuteta mitään hyötyä eikä niiden löytämiseen tule edes pyrkiä. 

– Valtaosa aiemmalla PSA-seulonnoilla löydetyistä kasvaimista on matalan riskin tapauksia, jotka todennäköisesti edustavat ylidiagnostiikkaa. Suurin osa niistä ei etene oireiseen vaiheeseen hoitamattomanakaan. Jos hyväennusteinen eturauhassyöpä todetaan, on ensisijainen hoito aina seuranta, Rannikko sanoo.

Paikallisen eturauhassyövän hoitona käytetään yleensä eturauhasen poistoleikkausta tai sädehoitoa. Hoidon yleisiä haittavaikutuksia ovat erektiohäiriö, virtsankarkailu, tiheävirtsaisuus ja suolisto-oireet.

Seulonnan päätavoite on vähentää kuolleisuutta

Tutkimus kattoi yhteensä yli 60 000 iältään 50–64-vuotiasta miestä, jotka arvottiin joko kolmiportaiseen seulontaan tai vertailuryhmään, jossa miehet olivat vain seurannassa. 

Tutkimus jatkuu ja siihen kutsuttava väestö laajenee kattamaan myös Tampereen ja Helsingin lähikuntien miehet. Aiemmin osallistuneita miehiä kutsutaan uuteen seulontaan 2–6 vuoden kuluttua ensimmäisen seulontakierroksen tulosten perusteella. 

Väestön seulontaohjelmaa ei toistaiseksi ole aloitettu Suomessa, mutta seulonta on noussut terveyspoliittiseen keskusteluun. Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä. Miesten syöpäkuoleman aiheuttajana se on Suomessa toiseksi yleisin ja koko Euroopassa kolmanneksi yleisin.

Tutkijoiden mukaan uuden seulontamallin hyödyistä on vasta alustavaa näyttöä. Tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että merkittäviä hyötyjä voitaisiin tulevaisuudessa saavuttaa. Hyötyjä voidaan arvioida vasta noin 10 vuoden seurannan perusteella, kun saadaan tietoa eturauhassyöpäkuolleisuudesta.

– Syöpäseulontaa koskevan päätöksenteon pääkriteerinä tulisi aina olla sen avulla saavutettava kuolleisuuden väheneminen, Auvinen sanoo.

– ProScreen-tutkimus kykenee suuren kokonsa ja satunnaistetun tutkimusasetelmansa ansiosta tuottamaan seulontapäätösten pohjaksi tarvittavan tutkimusnäytön. Tällä hetkellä luotettavaa tutkimustietoa magneettikuvausta hyödyntävän seulonnan hyödyistä ja haitoista ei ole.

Tutkimuksen on toteuttanut laaja tutkijaryhmä, johon kuuluu radiologeja, patologeja, urologeja ja muiden alojen asiantuntijoita Tampereen yliopistosta ja Tampereen yliopistollisesta keskussairaalasta (TAYS) sekä Helsingin yliopistosta ja Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta (HYKS/HUS). Yhteistyökumppaneina toimivat myös Fimlab, Huslab ja Lundin yliopisto. 

Tutkimusartikkeli julkaistiin arvostetussa JAMA (Journal of the American Medical Association) -tiedelehdessä. 

Artikkeli: A Auvinen, T Tammela, T Mirtti et al. Prostate cancer screening with PSA, kallikrein panel and MRI: A preliminary report from the ProScreen randomized trial. Journal of the American Medical Association (JAMA), published online 6 April 2024. doi:10.1001/jama.2024.3841

Tutkimusta ovat tukeneet Syöpäsäätiö, Suomen Akatemia, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnoima valtion tutkimusrahoitus.

Lisätietoja