Tutkijat ehdottavat pintasienijuurten sisällyttämistä hiilitaseen laskentaan

Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Ruotsin maatalousyliopiston tutkijat ehdottavat, että pintasienijuurten rooli metsien hiilenkierrossa tulisi ottaa huomioon metsien hiilitaseen laskennassa.

Helsingin yliopiston johtama uusi tutkimus osoittaa, että boreaalisten metsien hiilen käytön tehokkuudessa ja hiilen sidonnassa havaittu heikkeneminen etelästä pohjoiseen saattaa johtua pintasienijuurten eli ektomykorritsojen runsaudesta. 

Tutkimuksessa ehdotetun lähestymistavan avulla pintasienijuurten vaikutus voitaisiin helposti sisällyttää hiilitasemalleihin ilman että niihin pitäisi lisätä yksityiskohtaisia kuvauksia kasvien ja sienijuurten välisten hiilivirtojen mekanismeista. 

– Tutkimustulokset korostavat sitä, että tarvitsemme lisää tietoa pieneliöistä, jotka tuottavat mahdollisesti pitkäikäisempiä hiiliyhdisteitä maaperään, sanoo artikkelin pääkirjoittaja Annikki Mäkelä Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. 

Tutkimus antaa viitteitä, että lähestymistapa voi parantaa ennusteita biomassan kasvusta erilaisissa, pieneliökoostumukseltaan vaihtelevissa maaperätyypeissä.

Tarkempia hiilenkierron ennusteita

Tutkijoiden mukaan pintasienijuurten ominaisuudet hiilen kuluttajina ja tuottajina tulisi sisällyttää maailmanlaajuisiin kasvillisuusmalleihin, jotta biosfäärin hiilinieluista ja niiden vaikutuksesta ilmastomuutokseen voitaisiin tehdä entistä yksityiskohtaisempia ja tarkempia ennusteita. Tämä lisäys tarkentaisi erityisesti boreaalisen vyöhykkeen metsien hiilenkierron ennusteita.

Hiilenkäytön tehokkuus eli netto- ja bruttoalkutuotannon välinen suhde kuvaa sitä, miten tehokkaasti kasvillisuus kerää yhteyttämisessä syntyvää hiiltä biomassaksi. Lisäksi kasvit käyttävät hiiltä ylläpito- ja kasvuhengitykseen. Tässä tutkimuksessa ektomykorritsat laskettiin kasviperäisen hiilen kuluttajiksi.

Artikkeli 

Mäkelä A., Tian X., Repo A., Ilvesniemi H., Marshall J., Minunno F., Näsholm T., Schiestl-Aalto P., Lehtonen A. 2022. Do mycorrhizal symbionts drive latitudinal trends in photosynthetic carbon use efficiency and carbon sequestration in boreal forests? Forest Ecology and Management 520:120355, September 2022, DOI: 10.1016/j.foreco.2022.120355 

 

Tutkijoiden yhteystiedot:

 

Mitä ovat pintasienijuuret eli ektomykorritsat?

Ektomykorritsat ovat mutualistisia sieniä, jotka tyypillisesti peittävät puiden pieniä juuria ja muodostavat symbioottisen suhteen puuhun. Toisin kuin muut sienijuuret, ektomykorritsat eivät läpäise puunjuurten solukalvoja, vaan muodostavat juurten pinnalle tiheän rihmastovaipan ja juurten sisälle sienirihmaverkoston sekä vaipasta ulos suuntautuvan tiheän rihmaverkoston. Ektomykorritsat auttavat puuta hankkimaan ravinteita, vettä ja mineraaleja. Vastineeksi puu tuottaa ektomykorritsoille merkittäviä määriä hiilihydraatteja.