Sienestäjiltä kaivataan havaintoja

Sieniatlas-kansalaistiedehanke kannustaa kaikkia ilmoittamaan löytämänsä sienet. Harrastajien havaintojen perusteella kertyy tietoa sienilajien levinneisyydestä, elinympäristövaatimuksista ja uhanalaisuudesta. Samalla innostetaan ihmisiä sieniharrastuksen pariin.

Sieniatlas-hankkeessa yliopistojen ja sieniseurojen asiantuntijat keräävät sienestäjien havaintojen avulla tietoa Suomessa esiintyvien sienilajien levinneisyydestä ja elinympäristövaatimuksista. Tietojen avulla pystytään esimerkiksi arvioimaan nykyistä luotettavammin, mitkä sienilajit ovat erityisen nopeiden suojelutoimien tarpeessa.

Verkon Sieniatlas-lomakkeen kautta ilmoitetut havainnot tallentuvat Suomen Lajitietokeskuksen tietojärjestelmään. Havaintotietoja voivat hakea niin harrastajat kuin tutkijat. Samalla voi tarkastella tietoja myös museoihin talletetuista sieninäytteistä.

Sienikoulutusta

– Järjestämme ympäri Suomea koulutuksia, joissa harrastajat oppivat lajistotiedon keräämisessä tarvittavia taitoja: havaintojen kirjaamista maastossa, näytteen keruuta ja tallentamista museonäytteeksi sekä havaintojärjestelmän käyttämistä, kertoo Tea von Bonsdorff Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomuksesta, joka on osa Helsingin yliopistoa.

Sienet ovat huonosti tunnettu, mutta monimuotoisuuden suojelun kannalta keskeinen eliölajiryhmä. Sienten avulla pystytään arvioimaan useiden uhanalaisten biotooppien suojeluarvoja. Tähän tarvitaan luotettavaa ja kattavaa tietoa sienilajeista, niiden levinneisyydestä ja kasvupaikoista.

– Sienilajeja on paljon eikä lajien erottaminen toisistaan ole helppoa. Monien sieniryhmien kohdalla lajien tuntemus ja osaaminen ovat pitkälle edenneiden harrastajien harteilla. Haluamme tukea sieniharrastusta ja kouluttaa uusia osaajia, toteaa Panu Halme Jyväskylän yliopistosta.

Sieniatlas-hanke on Koneen Säätiön rahoittama. Hanketta koordinoivat Turun yliopiston kasvimuseo, Jyväskylän yliopiston tiedemuseo, Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Oulun yliopiston kasvimuseo ja Suomen sieniseurat.

Seuraa etsintäkuulutuksia ja osallistu!

Pysyäksesi kartalla Sieniatlaksen kuulumisista sinun kannattaa seurata internetsivuja Sieniatlas.fi ja Facebook.com/sieniatlas. Katso myös ajankohtainen etsintäkuulutuksemme. Kukapa tietää, ehkä juuri sinä voitat Sieniatlaksen ”Tutkimusmatkailija 2017” -palkinnon ja pääset kantamaan palkintopaitaa!

Lisätietoja:

  • Mika Toivonen, Sieniatlas, Turun yliopiston kasvimuseo, mika.j.toivonen@utu.fi, 044-2135415.
  • Tea von Bonsdorff, Sieniatlas, Helsingin ylipiston Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Suomen Lajitietokeskus, tea.vonbonsdorff@helsinki.fi
  • Panu Halme, Sieniatlas, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, panu.halme@jyu.fi, 040-8054945