Pellon maaperän laatu on tärkeä mittari, kun arvioidaan ruoantuotannon ympäristövaikutuksia

Ruoan hiilijalanjälki ja vesiä rehevöittävät ravinnehuuhtoumat ovat kaikille tuttuja, mutta maatalouden ympäristövaikutusten arvioinnista on saatava monipuolisempaa, sanoo aiheesta väitöstutkimuksensa tehnyt Katri Joensuu.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä 7/2022. 

Moni valveutunut kansalainen pohtii ruokansa hiilijalanjälkeä. Pienimmästä päästä on kotimaisten juuresten hiilijalanjälki, isoimmasta juuston ja naudanlihan. Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi ruoantuotanto vaikuttaa ympäristöön monella muullakin tavalla. 

Katri Joensuu aloitti vuonna 2013 tutkijana Luonnonvarakeskuksessa peltomaan laatua käsittelevässä hankkeessa. Hän kiinnitti kollegoineen huomiota siihen, että maataloustuotannon ympäristövaikutuksia olisi tarpeen mitata enemmän. 

Ympäristötehokkuuden pohdinta antoi Joensuulle artikkeliväitöskirjan aiheen. Hän kartoitti maatalouden tärkeimpiä ympäristövaikutuksia ja niiden arviointimenetelmiä. Hiilijalanjäljen ja rehevöitymisen arvioinneissa oltiin jo pitkällä. 

Vähemmälle huomiolle olivat jääneet peltomaan laatu, ravinteiden käytön tehokkuus ja biodiversiteetti. 

Eroosio, orgaanisen aineksen väheneminen ja maan tiivistyminen huonontavat peltoja

Maaperän laadun tarkkailu on tärkeää paitsi ekologisesti myös tuotannon jatkuvuuden kannalta. 

— Peltomaa ei saisi mennä viljelyn takia sellaiseen kuntoon, että se joudutaan hylkäämään tai sadot heikentyvät. 

Keskeisiä peltomaan laatua kuvaavia indikaattoreita ovat eroosio, orgaanisen aineksen väheneminen ja maan tiivistyminen, Joensuu kertoo. Lisäksi Joensuu esittää uutta indikaattoria, joka kuvaa ravinteiden käytön tehokkuutta.  

— Laskelmia ympäristövaikutuksista voivat hyödyntää niin viljelijät, yritykset kuin kuluttajatkin. 

Ensi vuodesta alkaen tutkijan on tarkoitus pureutua hankalasti mitattavaan mutta tärkeään aiheeseen: siihen, miten maatalous vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. 

— Aloitan tutkijana uudessa EU-hankkeessa, jossa kehitellään erityisesti biodiversiteetin vaikutusarviointia, Katri Joensuu kertoo tyytyväisenä.   

Katri Joensuun väitöskirja Improving the Life Cycle Assessment of agricultural products: Focus on soil tarkastettiin 9.9. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. 

 

(Otsikkoa muutettu 4.10.2022 kello 6.42: multa-sana vaihdettu sanaan maaperä.)

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.