Mitä löytyy suomalaisesta ruokakorista? Tietoa ostoksistamme kerätään jälleen tieteen hyväksi

Helsingin ja Tampereen yliopistojen LoCard-tutkimus hyödyntää S-ryhmän ostotietoja. Kansainvälisesti ainutlaatuisessa tutkimushankkeessa on selvitetty esimerkiksi kestävää ruokavaliota, ruoanvalinnan motiiveja ja ostosten hiilijalanjälkeä.

Se, millaista ruokaa suomalaiset syövät, vaikuttaa terveyteen, hyvinvointiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. LoCard-tutkimus tarkastelee näitä ilmiöitä ruokakauppojen ostotietoaineistoista S-ryhmän asiakasomistajien luvalla. Hankkeen uusi datankeruu käynnistyy syksyllä 2023. Tutkimusryhmä on vuodesta 2016 alkaen hyödyntänyt suostumuksensa antaneiden S-ryhmän asiakasomistajien ostodataa terveys- ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa.

Tutkimushankkeessa selvitetään ruokaostosten yhteyttä terveyteen, hyvinvointiin ja ympäristöön. Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa esimerkiksi väestössä esiintyviä ruokaostostyylejä ja niiden muutosta sekä tehokkaita tapoja ohjata ostokäyttäytymistä kohti kestävän kehityksen tavoitteita. Tutkijoiden keskeisenä tavoitteena on ymmärtää sitä, millaisia haasteita eri väestöryhmillä on terveellisten, ekologisesti kestävien ja edullisten ruokaostosten toteuttamisessa ja mitkä tekijät vaikuttavat ostoksiin. Ruokavalintojen muuttaminen kestävämmiksi näyttää aiemman aineiston valossa olevan haastavaa elämänkaaren murrosvaiheissa, kuten ruuhkaisessa pikkulapsiarjessa.

Reitti kestävämpiin ruokaostoksiin on eri-ikäisillä erilainen: nuoret ovat ennakkoluulottomimpia uusien kasvipohjaisten vaihtoehtojen suhteen, kun taas iäkkäät näyttävät nuoria paremmin löytävän kalan ruokavalioonsa.

Uusi aineisto kerää tietoa myös ravitsemus- ja ympäristötiedon lukutaidosta, mikä vaikuttaa valintoihin. Vastaajaa pyydetään muun muassa arvioimaan eri tietolähteiden jakaman ravitsemustiedon luotettavuutta. Kaupan kanta-asiakasjärjestelmän käyttö tieteellisessä tutkimuksessa on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista.

Monitieteisessä tutkimushankkeessa yhdistyvät mm. ravitsemustiede, kansanterveystiede, terveyden datatieteet, kulutustutkimus ja taloustiede.

S-ryhmä toimii tutkimuksen mahdollistajana, sillä se antaa asiakasomistajilleen tilaisuuden osallistua yliopistojen tutkimukseen. Yritys ei määrittele tutkijoiden tutkimuskysymyksiä eikä rahoita tutkimusta. S-ryhmällä ei myöskään ole pääsyä hankkeen kokoamaan tutkimusaineistoon.

Ravitsemustieteen professori Maijaliisa Erkkola Helsingin yliopistosta toivoo, että mahdollisimman moni S-ryhmän asiakasomistaja luovuttaisi ostotietonsa tutkijoiden käyttöön ja vastaisi myös sähköiseen kyselylomakkeeseen, jolla kerätään tärkeää taustatietoa tutkimuksen tueksi.

– Uusi tutkimusaineisto mahdollistaa mielenkiintoisia ja yhteiskunnallisesti tärkeitä tutkimusasetelmia.  Voimme esimerkiksi arvioida, onko kestävän ja terveellisen ruokakorin hinta inflaation seurauksena muuttunut ja selvittää, missä väestöryhmissä koronapandemia eniten muutti ostokäyttäytymistä.

Tutkimushankkeen päätutkijoita ovat Erkkolan lisäksi ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta sekä biostatistiikan professori Jaakko Nevalainen ja markkinoinnin professori Hannu Saarijärvi Tampereen yliopistosta. Mukaan on liittynyt poikkitieteellinen joukko muita tutkijoita ideoimaan tutkimusdatan hyödyntämistä.

LoCard-hankkeessa tutkittua

LoCard-hankkeessa on tutkittu ostodataan perustuen muun muassa eri kuluttajaryhmien muutoksia kohti kestävämpää ruokavaliotaruokaostosten hiilijalanjälkiä ja ruoanvalinnan motiiveja eri väestöryhmissä. Tutkimusten perusteella voidaan esimerkiksi sanoa, että hinta ei välttämättä ole este ympäristön ja terveyden kannalta kestävämmille ruokavalinnoille. Tutkijat ovat myös tunnistaneet, että kestävämpään ja terveellisempään ruokavalioon siirtymisessä on tärkeää huomioida väestöryhmien väliset erot arjen ruokavalintojen motiiveissa. Esimerkiksi hyvä hinta-laatusuhde on tärkeä motiivi kaikissa tulo- ja koulutusryhmissä.