Lehmiä, luontoa ja tiedettä Viikin tutkimustilalla

Tervetuloa seuraamaan lehmien laitumellelaskua lauantaina 4.5. Viikin tutkimustilalle, ehkä Suomen urbaaneimmalle maatilalle keskelle Helsinkiä. Tilan monipuolinen tutkimus ja opetus edistää kestäviä ratkaisuja, mutta se tarjoaa myös puuhaa ja iloa kaikenikäisille.

Lehmien keväinen kirmaaminen navetasta laitumelle on varma kesän merkki. Monelle helsinkiläiselle Viikin lehmät ovat tuttu näky, mutta mitä muuta Viikin tutkimustilalta löytyy, ja mitä siellä tehdään? 

Viikin tutkimustila muodostaa yhdessä Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen kanssa vihreän vyöhykkeen keskelle Helsinkiä. Alue houkuttelee paitsi tieteen tekijöitä, myös luonnosta, maalaismaisemasta ja ulkoilusta nauttivia vierailijoita. 

Tilalla tehdään pääasiassa lypsylehmien ruokintaan ja hyvinvointiin, kasvinviljelyyn, viljelymaahan sekä teknologiaan liittyvää tutkimusta ja järjestetään eri alojen opetusta. Monet tutkimusaiheista liittyvät ilmastonmuutokseen, ruuantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja hiilensidonnan tehostamiseen. Tilalla tehtävä tutkimus auttaa ratkaisemaan, miten maatalous voisi ruokkia maailman kasvavan väestön ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti mahdollisimman kestävällä tavalla. 

Tutkimustilalla tuotetaan myös erilaisia raaka-aineita ja elintarvikkeita kuten maitoa, säilörehua, viljaa ja härkäpapua, sekä esimerkiksi mallasohraa viskin valmistamista varten.

Luonnossa oleilun ja luontoyhteyden merkitys kaupunkilaislasten hyvinvointiin

Lasten ja nuorten yhteys luontoon sekä vastuullinen suhtautuminen ympäristöön ovat keskeisiä kysymyksiä koko globaalin kestävyyskriisin ja planeettamme tulevaisuuden näkökulmasta. Akatemiatutkija Riikka Puhakka Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta on viime vuosina tutkinut, miten luontokontaktit vaikuttavat kaupungissa asuvien lasten ja nuorten hyvinvointiin, terveyteen ja luontoyhteyteen. Luonnossa oleskelu esimerkiksi parantaa itsetuntoa ja mielialaa, lievittää stressiä ja lisää keskittymiskykyä. Luontoympäristöt motivoivat liikkumaan, ja kontaktit luonnon monimuotoiseen mikrobistoon parantavat immuunijärjestelmän toimintaa. 

Myös Viikkiin myöhemmin vuonna 2024 avattava tiedepolku tarjoaa uuden tavan oleilla luonnossa. Polun rasteilla kerrotaan tutkimustilalla tehtävästä monipuolisesta tutkimustyöstä ja lapset ja nuoret pääsevät myös tapaamaan joukon tutkijoita videoiden kautta. Lisäksi tiedepolku kutsuu ala- ja yläkoululaiset opettajineen ja vanhempineen ulkoilemaan ja liikkumaan.

Laidunkokeilla selkoa lehmien hyvinvointiin

Graze-WELL -hankkeen laidunkokeessa tutkittiin ulkoilun ja laidunnuksen vaikutusta lehmien käyttäytymiseen, hyvinvointiin ja maitotuotokseen. Lehmät olivat kokeessa joko sisällä pihatossa, laitumella tai ulkotarhassa, jossa oli tarjolla seosrehua. Kaikki lehmät pääsivät tutkimuksen aikana ulos. Hankkeessa tutkitaan myös karjatilallisten asenteita laiduntamista, eläinten hyvinvointia ja biodiversiteettiä kohtaan.

Voisiko bataattia viljellä Suomessa? 

Tuoreen bataatin tuonti Suomeen on kasvanut 120-kertaiseksi vuosien 2002 ja 2022 välillä. Bataattia ei toistaiseksi viljellä kovinkaan suuressa mittakaavassa Suomessa. Parhaimmat bataattilajikkeet kestävät kuitenkin kohtuullisesti pakkasta, toisin kuin vaikkapa peruna. Bataatissa on myös hyviä bioaktiivisia yhdisteitä enemmän, kuin esimerkiksi porkkanassa. Viikissä meneillään olevassa tutkimuksessa selvitetään mm. bataattilajikkeiden välisiä eroja sadonmuodostuksessa ja sadon laadussa.

Viikin tutkimustilalla lasketaan maidon hiilijalanjälkeä

Uudessa COVERE²-projektissa lasketaan tutkimustilan maidon hiilijalanjälkeä ja tutkitaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Kansainvälisessä projektissa kehitetään kasvihuonekaasupäästöjen seurantaa ja raportointia, ja uuden tekniikan avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa käytetyn sähkön lähde. Tuloksia voidaan hyödyntää raportoinnissa ja muutoksissa kohti kestävämpää energiankulutusta.

Palkokasveilla kestävään ruoantuotantoon

Palkokasvien avulla voidaan yhtäaikaisesti parantaa sekä ympäristön että ihmisten terveyttä taloutta vaarantamatta. Erityisesti härkäpapu on ikivanha ja kestävä viljelyskasvi. Sitä viljellään myös Viikin tutkimustilalla. Leg4Life-hanke pyrkii lisäämään Suomessa menestyvien palkokasvien, kuten herneen, härkäpavun, lupiinin ja apilan viljelyä ja edistämään niiden nykyistä monipuolisempaa käyttöä elintarvikkeiksi ja rehuksi. Hankkeessa tutkitaan myös muun muassa sitä, voisiko palkokasvien täydennysruokintaa kehittämällä pienentää nautojen metaanipäästöjä ja parantaa typen hyväksikäyttöä ruokinnassa, sekä palkokasveille soveltuvia prosessointimenetelmiä siten, että lopputuloksena on turvallisia, terveellisiä ja korkealaatuisia palkokasvituotteita. 

Viikin lehmät kirmaavat jälleen kesälaitumille!

Lehmät kirmaavat ulos lauantaina 4.5. noin klo 11.00, mutta yleisö on tervetullut tapahtumaan jo klo 10.30. Päivän aikana yleisö pääsee tutustumaan tilan elämään, ja ohjelmaa on kaikenikäisille. Lehmädosentit vastailevat lehmiä koskeviin kysymyksiin, lapset pääsevät lypsämään leikkilehmiä ja testaamaan mini-traktorirataa. Suosithan tapahtumapaikalle saapuessa joukkoliikennettä ja kevyenliikenteen väyliä. Tutustu tapahtumaan tarkemmin Facebook-tapahtumasivulla

Vieraile tilalla ja virkistäydy Viikin luonnossa

Viikin tutkimustilalla vierailee ympäri vuoden erilaisia ryhmiä. Tilalla järjestetään laitumellelaskun lisäksi myös jokasyksyinen Päivä maalla -tapahtuma. Tilan alueella saa liikkua, mutta otathan huomioon, että Viikin pellot ovat viljely- ja tutkimuskäytössä. Tästä syystä kannattaa käyttää kulkemiseen hiekkateitä. Varothan myös työkoneita ja noudata siisteyttä tilalla ja luonnossa liikkuessasi. Viikin luonnonsuojelualue ja tutkimustilan hallinnoima Arboretum, puulajipuisto, ovat mainioita paikkoja luonnon tarkkailuun ja siellä liikkumiseen.

Viikin tutkimustila

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kuuluva tutkimustila sijaitsee yliopiston Viikin kampuksella, Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä. Viikin tutkimustilaan kuuluu 155 hehtaaria viljelymaata, navetta ja 65 lypsylehmää. Vajaa puolet peltoalasta on säilörehu- ja laidunnurmena. Loppuosalla pelloista viljellään viljaa ja valkuaiskasveja, kuten härkäpapua. Pelloilla on vuosittain myös lukuisia koealoja, joilla tehdään esimerkiksi kasvintuotanto- ja maaperätieteisiin sekä teknologiaan liittyvää tutkimusta. 

Viikin kampus

Huippututkimuksestaan tunnettu kestävyyden ja elämäntieteiden kampus on suurten peltojen, metsien ja maatilan ympäröimä. Kampukselta löytyy myös suuri kasvihuone, lähes kolme hehtaaria tutkimuspeltoja ja yliopistollinen eläinsairaala. Vahvasti kansainvälisellä Viikin kampuksella työskentelee lähes 2 000 ihmistä ja kampuksen neljässä tiedekunnassa on kaikkiaan yli 6 000 opiskelijaa. Vuosittain Viikissä työskentelevät tutkijat julkaisevat lähes 2 000 vertaisarvioitua tutkimusartikkelia.