Helsingin yliopisto vetämään ilmastofiksun ruokatutkimuksen kansallista tutkimusinfrastruktuuria

FOODNUTRI-tutkimusinfrastruktuuri sai Suomen Akatemian rahoituksen 3,5 miljoonaa euroa. Kolmivuotista hanketta johtaa Helsingin yliopiston ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Saatu rahoitus pohjautuu Euroopan unionin elpymisvälineeseen (RRF) ja Suomen kestävän kasvun ohjelmaan. RRF-rahoitetut hankkeet edistävät toiminnassaan vihreän siirtymän tavoitteita ja digitalisaatiota.

Helsingin yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana Itä-Suomen yliopisto, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvarakeskus, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Turun yliopisto.

– FOODNUTRI-tutkimusinfrastruktuurin tarkoitus on palvella laajasti koko kansallista ruokajärjestelmää. Yhteisen infrastruktuurin, tutkimuksen välineiden ja tuotetun tutkimusdatan, esimerkiksi erilaisten tietopankkien, jakaminen on paitsi resurssitehokasta myös tuloksellista ajatellen yhteisiä kestävän kehityksen tavoitteita, sanoo hankkeen johtaja, professori Marina Heinonen.

FOODNUTRI tutkimusinfrastruktuuri tulee myötävaikuttamaan kestävän kehityksen strategian (FOOD 2030) toteutumiseen ottaen huomioon Suomen hallituksen vision: "Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja.”

FOODNUTRI tuottaa innovatiivisia ratkaisuja

Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti kotimaisia raaka-aineita ja uusia prosessoinnin ja pakkaamisen teknologioita sekä tuotetaan tietoa elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden koostumuksesta, rakenteesta ja turvallisuudesta, ruuan fysiologisesta merkityksestä, kuluttajien asenteista, ruuan kulutuksesta, ravintoaineiden saannista ja ruokavalintojen kestävyydestä.

– Hankevalmistelussa on saatu runsaasti tukea eri sidosryhmiltä, joita tullaan kuulemaan hankkeen eri kehitysvaiheissa, sanoo Heinonen.

FOODNUTRI palvelee tutkijoita, liiketoimintaa, viranomaistahoja, terveydenhuollon ammattilaisia, maanviljelijöitä sekä muita sidosryhmiä.

– FOODNUTRI rakentaa palvelukonseptin, jossa laitteet ovat (tietyin ehdoin) laajemman yhteisön käytössä. Käyttö voi tarkoittaa vierailevan tutkijan omaa käyttöä tai maksupalveluna toteutettua toimintaa. Tietoaineistosta esimerkkinä on THL:n ylläpitämä kansallinen elintarvikkeiden koostumustietopankki Fineli jonka kehittämiseen ja ylläpitoon on saatu rahoitusta. Tarkoituksena on myös ravitsemuksellisten tietojen yhdistäminen malleihin, joita käytetään ympäristön kuormittumisen arvioinnissa, Heinonen kertoo.Viikki Food Design Factory (VFDF) samoin kuin muut FOODNUTRI-partnerien innovaatioalustat ovat merkittävä voimavara kehitettäessä FOODNUTRIn palvelukonseptia.

Infrastruktuuri sisältää seitsemän eri tutkimusalustaa:

  • ruuan prosessointi
  • ruuan karakterisointi
  • ruuan turvallisuus
  • ruuan fysiologinen merkitys
  • aistinvarainen ja kuluttajatutkimus
  • ruuan kulutus & ravintoaineiden saanti
  •  ympäristön kestävyys & jalanjälki

 

Katso myös:

Suomena Akatemian 9.12. tiedote: Suomen Akatemia myönsi 15 tutkimusinfrastruktuurin rahoitukseen lähes 36 miljoonaa