Tiede tarvitsee maahanmuuttoa, rehtori Sari Lindblom kirjoittaa Yliopisto-lehden pääkirjoituksessa

Tiedeyhteisö kantaa huolta hallitusohjelman ajatuksesta, että työperusteinen oleskelulupa peruttaisiin työsuhteen loppuessa, jos uutta sopimusta ei solmita kolmeen kuukauteen. Järjestely ei toimi kansainvälisyyteen ja määräaikaisrahoitukseen nojaavien tutkimusprojektien maailmassa.

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehdessä 6/2023.

Maamme hallituksen ohjelma sisältää yliopistojen kannalta hyviä päätöksiä, mutta myös epävarmuutta tulevaisuuden suunnasta. 

Hallituksen päätös pitää kiinni korkeakouluindeksistä oli elintärkeä yliopistoille. Pitkäjänteinen perusrahoitus takaa tutkimuksen ja koulutuksen jatkuvuuden. Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeää on myös sitoutuminen tavoitteeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. 

Yliopistot saavat paljon hyvää aikaan, kun tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisärahoitusta ohjataan laadukkaaseen tutkimukseen, innovaatioekosysteemien syntymiseen korkeakoulujen ympärille sekä yliopistojen omiin kaupallistamis- ja yrityshautomotoimintoihin.

Toimet ja rahoitus koulutus- ja osaamistason nostamiseksi eivät ole vielä selvillä. Tarvitsemme päätöksiä, joiden pohjalta yhä suurempi osa nuorista saa korkeakoulutuksen, myös Uudellamaalla.

Sekä saapumisen että jäämisen esteitä on purettava

Osaajien lisäämiseksi tarvitsemme myös maahanmuuttoa — meitä suomalaisia ei ole riittävästi. Linjaukset maahanmuuton tiukentamiseksi ovat siksi huolestuttavia. Yliopistoyhteisössä epävarmuutta herättää hallitusohjelman kirjaus, jossa työperusteinen oleskelulupa perutaan, jos työsuhde loppuu eikä uutta ole solmittu kolmeen kuukauteen. Vaatimus on todella kova, jos se koskee esimerkiksi määräaikaista rahoitusta saavien tutkimusprojektien työntekijöitä. Huoli yhteisömme kansainvälisistä jäsenistä on suuri.

Yliopistoilla on iso rooli osaajien houkuttelussa Suomeen. Helsingin yliopistossa opiskelee 2 240 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa ja työskentelee 1 675 kansainvälisistä taustoista tulevaa ihmistä. Olemme merkittävä kansainvälisiä osaajia rekrytoiva työnantaja.

Erityisesti opiskelijana Suomeen tulevat luovat siteitä yhteiskuntaamme luontevasti ja jäävät tänne myös opintojen jälkeen. Onkin hyvä, että hallitus kehittää kannusteita tähän ja vaikkapa mahdollisuudet kielen oppimiseen paranevat. 

Suomi menestyy vain osaamistasoa nostamalla. Siksi myös kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi on tehtävä työtä. Esteet Suomeen tulolle ja jäämiselle on purettava. 

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston rehtori.

 

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.