Koronatietoa monikielisellä koulutusohjelmalla – Helsingin yliopiston tutkijoiden ohjelma auttaa Senegalissa

LILIEMA-koulutusohjelman avulla senegalilaiset saavat paikalliskielellään ohjeita koronalta suojautumiseen.

Afrikan kielten professori Friederike Lüpken ja tutkija Miriam Weidlin yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa kehittämä monikielinen LILEMA koulutusohjelma on ollut toiminnassa kolme vuotta, ja nyt siitä on todellista ja konkreettista hyötyä.

LILIEMA-koulutuksessa osallistujat ovat oppineet Senegalissa käytetyt viralliset aakkoset, joita käytetään monikieliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen, Senegalissa kun on lukuisia paikalliskieliä. Se on olennaista, jotta esimerkiksi kriisiviestintää opitaan hoitamaan oikein. Virallista kieltä ranskaa eivät läheskään kaikki osaa ja eivätkä suorat käännökset siitä paikalliskielille toimi, koska paikallisia kieliä aina opeteta koulussa ja siksi harva osaa kirjoittaa ja lukea niiden avulla. LILIEMA-ohjelma on kehitetty paikalliskielten viestintään ja auttaa nyt levittämään tietoa koronaviruksesta ja siltä suojautumiseen.– Ebolasta opittiin, ettei ranska eivätkä huonot käännökset riitä. Nyt halutaan tarkkaa ja kohdennettua tiedotusta kulloisellekin alueelle sopivalla kielellä, jota asukkaat osaavat lukea, Friedrike Lüpke sanoo.

LILIEMA-koulutusohjelman ohjaajat ja opettajat tarjoavat aktiivisesti tietoa koronaviruksesta. Sen lisäksi, että ranskankielinen informaatio tavoittaa vain pienen joukon ihmisiä, ovat Lüpken mukaan myös valeuutiset ongelma. Painettua tietoa ei ole juurikaan saatavilla, ja vaikka koulut on suljettu ja tapahtumia peruttu, ihmiset kokoontuvat perinteiseen tapaan suurin joukoin yhteen. Siksi tarkka ja kohdennettu tiedotus on elintärkeää.      

Painettu tieto on  tärkeää – esitteitä Senegalin eri kielillä

LILIEMA on tuottanut painettuja monikielisiä tietopaketteja koronasta Senegalissa.  Esitteet ja julisteet valmistuivat maaliskuussa, kun virus alkoi levitä Senegalissa, ja niitä jaetaan parhaillaan Casamancen alueella Etelä-Senegalissa. LILIEMA-ryhmän senegalilaiset jäsenet toimivat esitteitä jakaessaan itse malleina siitä, miten käyttäytyä viruksen ehkäisemiseksi: he liikkuvat yksin, pitävät etäisyyttä toisiin ihmisiin, eivät kättele tai käytä julkista liikennettä. He myös omalla toiminnallaan korostavat tärkeää käsihygieniaa. 

LILIEMA-ohjelma vie terveysvalistusta monikieliselle maaseudulle, jossa ranskaa osaamattomat asukkaat eivät lue sanomalehtiä ja jossa heillä ei ole televisiota, älypuhelimia eikä tietokoneita. LILIEMA-ohjaajat myös opettavat virallisten aakkosten avulla paikalliskielten luku- ja kirjoitustaitoa useammassa kylässä. Koulutuksen käyneet oppivat puolestaan opettamaan muita ja neuvomaan ihmisiä omalla paikalliskielellään. Näin varmistetaan, että tieto menee perille oikeaan osoitteeseen ja leviää eteenpäin. 

–Kertajakelu ei riitä, toistamme saman useamman kerran ja ohjaajamme varmistavat, että ohjeet toimivat.   

Lisätietoja:

Friederike Lüpke

friederike.lupke@helsinki.fi, +358 50 471 6139

@FriederikeLupke

Lue lisää:

Tutustu koronakriisiin liittyviin ratkaisuihimme ja uutisiimme