Jättihanke etsii virusten leviämisen estämiseksi tutkimuspohjaisia ratkaisuja, Helsingin yliopisto mukana

E3 Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions -yhteishankkeen budjetti on 12 miljoonaa euroa. Hanke on yksi suurimmista Business Finlandin koskaan rahoittamista yritysten ja tutkimuslaitosten yhteishankkeista.

Tehokkaiden suojastrategioiden löytäminen pandemioita ja tartuntatauteja vastaan edellyttää monitieteistä lähestymistapaa ja tiivistä yhteistyötä eri asiantuntijoiden välillä.

Uudessa E3-projektissa tiede ja teknologia valjastetaan tehokkaiden vastatoimien luomiseen tartuntatautien leviämisen estämiseksi. Hanke pyrkii löytämään parhaat keinot estää virusten sekä tartuntatautien leviäminen sisätiloissa, jotta yhteiskunta voidaan pitää toimintakykyisenä myös pandemioiden aikana.

Tavoitteena on, että jo nykyisen pandemian aikana ja erityisesti ennen seuraavan pandemian ilmaantumista olisi saatavilla teknisiä ratkaisuja, jotka vähentäisivät patogeenien eli taudinaiheuttajien leviämistä ihmisten kohtaamispaikoissa. 

Hankkeessa tutkitaan erityisesti ilmalevitteisten patogeenien ja virusten eri leviämisreittejä sekä virusten monitorointi- ja havaitsemismenetelmiä, joiden avulla voidaan löytää ratkaisuja pitää sisäilma puhtaana ja turvallisena esimerkiksi toimistoissa, julkisissa tiloissa ja kulkuvälineissä.

Helsingin yliopistosta mukana kolme tutkimusryhmää

Käynnistyvässä E3-hankkeessa on mukana useita Helsingin yliopiston tutkimusryhmiä.

Apulaisprofessori Tarja Sironen tutkii ryhmänsä kanssa (lääketieteellinen ja eläinlääketieteellinen tiedekunta) SARS-CoV-2-viruksen ja muiden vakavien taudinaiheuttajien leviämisen mekanismeja ja eri tarttumisreittien merkityksiä. Ryhmä myös tutkii viruksen inaktivoimista aerosoleissa.

– Yhteistyössä yritysten kanssa testaamme kehitettävien ratkaisujen tehoa taudinaiheuttajiin, Sironen kertoo.

Aerovirology-tutkimusryhmässä (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta) Helsingin yliopiston tutkijat hyödyntävät vaarattomia malliviruksia, joiden avulla he tutkivat virusten ja muiden mikrobien ilmanvaraista leviämistä. Tutkimusmenetelmiä jatkotestataan taudinaiheuttajilla laboratoriossa. Ryhmä selvittää hankkeessa myös virusten inaktivaation molekyylitason mekanismeja.

– Lisäksi kehitämme herkempiä ilmanäytteiden keräysmenetelmiä yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa, dosentti Nina Atanasova sanoo.

Dosentti Leena Maunula selvittää hankkeessa ryhmänsä kanssa (eläinlääketieteellinen tiedekunta) noroviruksen aerosolilevitteisyyttä malliviruksen avulla. Pilottitutkimus voi lisätä ymmärrystä noroviruksen tarttumisreiteistä.

– Yritysten kanssa haemme ratkaisuja, joilla voimme katkaista tarttumisreitit ja siten inaktivoida noroviruksia, Maunula kertoo.

Lue Co-Innovation-yhteishankkeen hanketiedote täältä.

Lisätietoja:
E3 Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions Co-Innovation
  • E3 on yksi suurimmista Suomessa käynnistyneistä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisistä hankkeista. Hanke kestää kaksi ja puoli vuotta.
  • Hankkeessa on mukana 22 yritystä. Osa yrityksistä kehittää ja tarjoaa uusimpia teknologisia ratkaisuja osaksi kokonaisvaltaista pandemian torjuntakonseptia.
  • Kehitystyöhön vaikuttaa aktiivisesti kahdeksan tutkimusorganisaatiota: Tampereen yliopisto, VTT, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, THL, Tampereen ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos ja Helsingin yliopistollinen sairaala.
  • Projektin koordinaattorina toimii Tamlink Oy.