Yliopisto aloittaa lähiopetusta syyslukukaudella – kohtaamiset järjestetään terveysturvallisesti

Opetuksessa ja opiskelussa yhdistellään erilaisia opetusmuotoja ja myös etätyöstä siirrytään kohti työnteon hybridimallia. Yliopiston tiloja avataan elokuusta lähtien opiskelun, opetuksen, palveluiden ja ravintolapalveluiden järjestämiseksi. Kokoontumisissa otetaan huomioon vallitsevat kokoontumisrajoitukset.

Helsingin yliopiston syksyn 2021 toiminnan suunnittelu on perustunut lähtökohtaan, jossa opiskelijoiden ja henkilöstön paluu kampuksille on mahdollista, vaikka virustilanne on edelleen epävarma ja rokotekattavuus vajaa. Opiskelussa ja koulutusohjelmissa tämä tarkoittaa erilaisten opetusmuotojen yhdistelmiä ja turvavälejä. 

Helsingin yliopiston vararehtori Tom Böhling kertoo, että osallistujamäärältään isoja luentoja ei järjestetä lähiopetuksena vielä tänä syksynä, mutta noin kolmannes opinnoista voidaan järjestää yliopiston tiloissa välttämättömän lähiopetuksen lisäksi.

– Priorisoimme pienryhmä- ja lähiopetusta erityisesti ensimmäisen vuoden kandi- ja maisteriohjelmien sekä toisen vuoden kandiohjelmien opiskelijoihin, koska heillä on ollut vähiten kontaktia yliopistoon poikkeustilanteen takia. On tärkeää, että he saavat yhteisöllisyyden kokemuksen opiskeluidensa alkuvaiheessa, Böhling toteaa.

Tulevana syksynä opetusta toteutetaan eri muodoin: hybridiopetus sekä sulautuva opetus ovat opetuksen muotoja, joissa joko osa opiskelijoista tai opetuskerroista jaetaan etä- ja lähiopetukseen. Opetus ja tentit suunnitellaan syksyn ajan myös tavallista väljemmin, jotta tiloissa voidaan noudattaa riittäviä turvavälejä. 

– Korona-aika on koetellut opiskelijoiden jaksamista. Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen erilaisin keinoin on nyt todella tärkeää, toteaa kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta.

– Avaamme opiskelijapalveluita kampuksilla turvallisesti ja opintopsykologit sekä opiskelijoille suunnattu Ohjauskulma järjestävät sekä lähi- että etätapahtumia hyvinvoinnin tueksi, jatkaa Niinistö-Sivuranta.

Myös kirjastot ja liikuntapalveluita tarjoava UniSport sekä osa itseopiskelutiloista ovat avoinna, mutta niiden yhtäaikaista käyttäjämäärää voidaan rajoittaa.

Turvallinen kohtaaminen tekee yhteisöllisyyden mahdolliseksi

Opetuksen järjestämisen lisäksi yliopistolla otetaan syksyn aikana käyttöön hybridimalli myös työskentelyyn. Etätyösuositus on voimassa toistaiseksi, mutta lähi- ja etätöiden sopimisesta tehdään entistä joustavampaa myös koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen päättymisen jälkeen. Jo nyt läsnätyö osittain tai kokonaan on mahdollista, mikäli työntekijä ja esihenkilö pitävät sitä parhaana ratkaisuna esimerkiksi työssä jaksamisen tai työn sujuvuuden varmistamiseksi, tai haastavien etätyöskentelyolosuhteiden vuoksi.

Yliopiston tiloja avataan elokuusta lähtien opiskelun, opetuksen, palveluiden ja ravintolapalveluiden järjestämiseksi. Yleisötilaisuuksia ei toistaiseksi järjestetä ja kokoontumisissa otetaan huomioon vallitsevat kokoontumisrajoitukset.

Kaiken keskiössä on annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen. Vararehtori Böhling pitää tärkeänä mahdollisuutta turvalliseen kohtaamiseen. Hän odottaa luottavaisin mielin tulevaa lukukauden alkua.

– Nyt me voimme kohdata turvallisesti kampuksilla, kun käytämme maskia, huolehdimme turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä otamme rokotukset. Yhteisömme tarvitsee kohtaamisia, joten tehdään yhdessä kaikkemme, että se on tässä koronatilanteessa mahdollista, Böhling sanoo.

Ajankohtaiset tiedot voimassa olevista koronalinjauksista ja turvallisuusohjeista

Yliopiston koronatilannesivu

Opiskelijan ohjeiden Q&A