Uudet opiskelijat: Sydämellisesti tervetuloa yhteisöömme!

Helsingin yliopiston vahva vetovoima jatkuu: kevään yhteishaussa oli yli 30 000 hakijaa. Heistä sisään pääsi 4000 eli joka kahdeksas. Suosituimmat hakukohteet olivat oikeustiede ja lääketiede. Uuteen terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelmaan haki lähes puolet kaikista yliopiston maisteriohjelmien hakijoista.

Helsingin yliopisto oli tänä vuonna jälleen Suomen suosituin korkeakoulu sekä kevään yhteishaun kokonaishakijoiden että ensisijaisten hakemusten määrässä mitattuna. Yhteishaun hakijamäärä kasvoi 1,5 prosenttia viime vuodesta, joten Helsingin yliopiston vetovoima on säilynyt erittäin vahvana. 

Yhteishaussa Helsingin yliopistoon valittiin 4000 uutta opiskelijaa. Kandiohjelmiin hakeneita oli noin 27 300, joista opiskelupaikan sai 13,1 prosenttia. Suomen-ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin puolestaan haki 3 200 henkilöä, joista hyväksyttiin 13,7 prosenttia.  

– Innostuneena ja ylpeänä toivotan teidät, uudet opiskelijamme, tervetulleiksi yliopistoomme! Onnittelut valinnastanne – olette ansainneet tämän saavutuksen kovan työnne ja päättäväisyytenne ansiosta. Nyt alkava vaihe elämässänne avaa oven lukemattomiin mahdollisuuksiin ja uusiin haasteisiin, rehtori Sari Lindblom sanoo. 

– Muistakaa samalla, että yliopistossa oppiminen on enemmän kuin vain kurssien suorittamista. Se on matka itsetuntemukseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Kääntykää myös rohkeasti opettajienne ja ohjaajienne puoleen, kun tarvitsette tukea. Me olemme täällä teitä varten. 

Helsingin yliopisto ja sen yliopistoyhteisö on rakentanut tulevaisuutta ja muuttanut maailmaa yli 380 vuoden ajan. Se haluaa jatkossakin tarjota opiskelijalle parhaat eväät opiskeluun ja elämään. 

– Kannustamme opiskelijoitamme ajattelemaan itsenäisesti, arvioimaan kriittisesti ja olemaan osaavia kansalaisia. Pyrimme tukemaan opiskelijoidemme kehitystä sekä tarjoamaan heille valmiudet toimia muutoksen tekijöinä yhteiskunnassa. Yliopistomme on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö, jossa opiskelijat kohtaavat eri kulttuureista ja taustoista tulevia ikätovereitaan. Tämä monimuotoisuus avaa heille uusia näkökulmia ja edistää kansainvälistä ymmärrystä. Samalla se valmistaa heitä globaaliin työelämään ja antaa heille arvokkaita verkostoitumismahdollisuuksia, rehtori Sari Lindblom toteaa. 

Oikeustiede ja lääketiede suosituimmat hakukohteet 

Helsingin yliopiston suosituimmat kandiohjelmat olivat oikeustiede, lääketiede ja psykologia, kun mittarina käytetään hakijamäärää suhteessa aloituspaikkoihin. Maisteriohjelmista suosituin hakukohde oli uusi terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma. Siihen haki hieman yli 1 400 hakijaa, eli lähes puolet kaikista Helsingin yliopiston maisteriohjelmien hakijoista. 

Kandiohjelmien hakijamäärä kasvoi eniten ruotsinkielisessä, Vaasassa toteutettavassa oikeusnotaarin koulutusohjelmassa, jonka hakijamäärä yli kaksinkertaistui.   

Avoimen väylän eli avoimen yliopiston opintojen kautta Helsingin yliopistoon haki 229 henkilöä, joista hyväksyttiin 141. Avoimen väylän haussa eniten kiinnosti tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, johon haki 61 henkilöä. Avoin väylä tarkoittaa hakemista tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. 

Siirtohaussa hyväksyttiin 78 hakijaa 138:sta. Siirtohaussa ovat korkeakoulua tai alaa vaihtavat opiskelijat, jolloin opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen. 
 
Helsingin yliopiston 35 kansainvälisen maisteriohjelman hakutulokset julkaistiin jo huhtikuussa. Kansainvälisiin maisteriohjelmiin hyväksyttiin 1 312 uutta opiskelijaa yhteensä 7 116 hakijan joukosta. Hakijoita tuli peräti 148 maasta.  

Valinnan tulokset näkyvät hakijoille valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 14.7.2023 ennen klo 15.00.  Opiskelijoiden hyväksyminen varasijoilta jatkuu 1.8.2023 asti. 

Tarkemmat hakukohdekohtaiset tilastot opiskelijavalinnoista julkaistaan viikon 28 alussa

Tärkeät linkit uusille opiskelijoille

Avoimen yliopiston kesäopintotarjonta

Yhteishaku yhteensä 

 • hakijoita 30414 
 • opiskelijaksi valittuja 4011 
 • sisäänpääsyprosentti  13,2 

   
Kandiohjelmat  

 • hakijoita 27 290 
 • opiskelijaksi valittuja 3572 
 • sisäänpääsyprosentti 13,1 

Maisteriohjelmat 

 • hakijoita 3 206 
 • hyväksyttyjä 439 
 • sisäänpääsyprosentti 13,7 

Varhaiskasvatuksen monimuotokoulutus 

 • hakijoita 364 
 • opiskelijaksi valittuja 80 
 • sisäänpääsyprosentti 22 

Avoimen väylän kautta hyväksyttyjä: 141 

Siirtohaussa hyväksyttyjä: 78