Unelmatyöpaikka avautui kemian opiskelijalle jo kandivaiheessa

Jo opiskeluaikana Joona Kontinen aloitti työt innovaatiokemistinä suomalaisessa start-up-yrityksessä, Sulapacissa. Yritys kehittää biohajoavia muovia korvaavia puukomposiitteja. Kontisen Pro Gradu valmistui työn lomassa.

Opinnäytetyössä esitetty tutkimus on osa projektia, jonka lopputuotteena syntyivät mikromuovittomat juomapillit. Projekti julkaistiin vuoden 2018 Slushissa ja ja vuotta myöhemmin tuote päästettiin markkinoille 2019. Pillejä valmistetaan edelleen, kysyntä vain kasvaa.

Lääketiede vaihtui kemiaan

Kemia oli ainoa vaihtoehto, kun Joona Kontinen haki opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Vielä lukion toisella luokalla hän suunnitteli pyrkivänsä lääketieteelliseen. Tarkemmin ajateltuaan hän huomasi, että ei halua toimia lääkärin ammatissa. Lääketieteeseen liittyvä tuotekehitys kuitenkin kiinnosti ja kandityönsä hän tekikin polymeerikemian laboratoriossa liittyen lääkeaineiden kuljettimiin. Kun sitten valkeni lääketieteen tuotekehityksen hidas eteneminen innovaatiosta tuotantoon, niin Kontinen päätti vaihtaa materiaalikemiaan ja keskittyi polymeerikemiaan. Sulapacin työtarjous sattui sopivasti samaan aikaan.

Kesätyössään vuoden 2018 kesällä polymeerikemian laboratorion laboratorioteknikkona Kontinen pääsi tekemään Sulapacin tuotteisiin liittyvää analyysia ja tutustui Helsingin yliopistosta valmistuneeseen, innovaatiojohtaja Antti Pärssiseen, joka on yksi Sulapacin perustajista.  Sitä kautta aukeni työpaikka yritykseen.

Työ ja opiskelu tukevat toisiaan

Täysipäiväisen työn ja opiskelun yhdistäminen onnistuu, kun molemmat tukevat toisiaan.

– Asioita oppii paremmin, kun niillä on tarttumapintaa käytännön työhön, sanoo Kontinen.

Sen hän huomasi myös tenttituloksista. Kandivaiheessa kursseista pääsi läpi, mutta maisterivaiheessa kursseista alkoi tulla huippupisteitä. Tutkintoon kuuluvat pakolliset sivuaineopinnot tosin rasittivat siinä vaiheessa, kun oma mielenkiinto oli jo selkeästi polymeerikemian tuotekehityksessä.

Maisterin paperit ovat pian taskussa ja seuraavaksi Kontinen tähtää väitöskirjaan. Työnantaja suhtautuu myötämielisesti jatko-opintoihin.

Muovitehtaat valmistavat biohajoavia materiaaleja

Tällä hetkellä Kontinen on mukana kehittämässä täysin uusia, nykyistä lainsäädäntöä vastaavia materiaaleja.

– Ruoka-aineen kanssa tekemiseen joutuvalle materiaalille on lainsäädännön luomat kriteerit, toteaa Kontinen.

Kosmetiikkapakkaukset ja muut Sulapacinin tuotteet ovat täysin vapaita mikromuoveista ja ne voidaan hävittää teollisesti kompostoimalla. Poltettaessa niiden palamisjäte on muovia puhtaampaa. Uusiokäyttöä kuitenkin tutkitaan.  Sulapacilla ei ole omia tehtaita ja sen materiaalien yksi kriteeri on, että ne soveltuvat muovin tuotantolinjoihin.