Opiskelijat kaipaavat halvempia asuntoja ja parempia pyöräteitä

Pääkaupunkiseutu vetää puoleensa opiskelijoita, mutta asumisen kallis hinta hankaloittaa pienillä tuloilla pärjäävien elämää – samaa osoittaa myös 3. joulukuuta julkaistu Opiskelijan kaupunki -tutkimus.​

"Yksin asuvien, ei-työssäkäyvien opiskelijoiden tuloista 60 prosenttia kuluu asumiseen", sanoo Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön toiminnanjohtaja Laura Valkeasuo.

Ennen kaikkea opiskelijat toivovatkin pääkaupunkiseudulle lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Yli 90 prosenttia vastaajista kertoi juuri hinnan olevan asunnonhaun tärkein tekijä.

"Helsingin kaupunki on pitkälti samojen kysymysten äärellä", sanoo Helsingin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki.

"Asiaa pyritään ratkaisemaan uudella rakentamisella ja säännellyllä asumisella."

Jos asumisen hintaa halutaan laskea, jostain pitää myös tinkiä. Lähes 60 prosenttia opiskelijoista olisi valmis luopumaan mahdollisuudesta omaan parkkipaikkaan, jos se laskisi asuinkustannuksia. Tämän on huomannut myös Helsinki, joka on edellyttänyt opiskelija-asunnoilta tavanomaista pienempää määrää autopaikkoja.

"Kaupunki on pyrkinyt luopumaan tietyistä vaatimuksista, jotta opiskelijoiden asumisen hintaa saataisiin laskettua", Sinnemäki sanoo.

Lisää baanoja, vähemmän varkauksia

Tutkimuksen mukaan opiskelijat liikkuvat pääkaupunkiseudulla erityisesti joukkoliikenteen kuljettamana ja jalkaisin – 60 prosenttia vastaajista ilmoitti käyttävänsä joukkoliikennettä päivittäin. Pyöräilykaupunkina Helsinki ei kuitenkaan menesty. Vain 6 prosenttia Helsingissä asuvista opiskelijoista pyöräilee päivittäin, kun Espoossa päivittäin pyöräilee 25 prosenttia.

"Joukkoliikennettä käyttävistä opiskelijoista neljännes haluaisi liikkua pyörällä. Kehitettävää siis löytyy", Laura Valkeasuo sanoo.

Pyöräteiden puute, vaaralliset liikenneratkaisut, harvaan sijoitetut pyörätelineet ja polkupyörien varkaudet kuitenkin siirtävät pyöräilystä kiinnostuneita opiskelijoita muiden liikennevälineiden kyyditettäviksi.

Tutkimuksen on tehnyt Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien, korkeakoulujen, World Student Capital -verkoston, opiskelijoiden asuntosäätiö Hoasin ja HSL:n kanssa. World Student Capital -verkostoon (WSC) kuuluvat pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakunnat ja se edustaa noin 100 000 korkeakouluopiskelijaa. Opiskelijan kaupunki -tutkimusta varten tietoa kerätiin yli 7000:lta pääkaupunkiseudun opiskelijalta.

Opiskelijan kaupunki -tutkimus

World Student Capital -verkosto

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (OTUS)