Kaksi kieltä, yksi tutkinto

Vastavalmistunut oikeusnotaari Heikki Hannelin suoritti ensimmäisten joukossa kaksikielisen tutkinnon Helsingin yliopistossa.

Helsingin yliopisto käynnisti kolme vuotta sitten kaksikieliset tutkinto-ohjelmat, ja ensimmäiset ohjelmista valmistuneet opiskelijat ovat nyt saattaneet tutkintonsa valmiiksi. Ensimmäisten joukossa on Heikki Hannelin, oikeustieteilijä Vaasasta.

- Alussa oli hieman haastavaa seurata opetusta ruotsiksi, mutta siihen tottui melko nopeasti. Opintojen alussa meillä oli paljon kielenopetusta ja opettajat antoivat myös teksteistä palautetta.

Kaksikielisiä tutkintoja voi suorittaa Vaasan oikeustieteellisessä koulutuksessa ja Viikin taloustieteen laitoksella. Kaksikieliseen kandidaatin tutkintoon tähtäävät opiskelijat suorittavat vähintään kolmasosan opinnoistaan - tai 60 opintopistettä - toisella kotimaisella ja saavat todistukseensa merkinnän kahdella kielellä suoritetusta tutkinnosta.

Idea kaksikielisistä tutkinnoista saatiin Sveitsistä, Université de Fribourgista, missä kaksikieliset tutkinnot ovat olleet käytössä jo kauan.

- Haastavinta oli kirjoittaa tenttejä ruotsiksi kun tenttikirjallisuus oli suomeksi. Oikeustieteellisten termien kääntäminen on melko työlästä, mutta opintopisteitä on käytännössä mahdotonta kerryttää tarpeeksi, ellei kirjoita tenttejä ruotsiksi, sanoo Hannelin.

Opintojen sujuvoittamiseksi ruotsinkielisiä tenttikirjoja pitäisi olla paremmin saatavilla, Hannelin ehdottaa.

Vaasan oikeustieteellisessä koulutuksessa on ennenkin seurattu opetusta sekä ruotsiksi että suomeksi, äidinkieleen katsomatta. Pilottikokeilun myötä opiskelijat myös kirjoittavat kaikki työt ja tentit opetuskielellä.

Viikin ja Vaasan kaksikieliset tutkinto-opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä valintaansa ja suurin osa opiskelijoista kokee, että heidän kielitaitonsa ovat parantuneet merkittävästi ja kynnys puhua ruotsia tai suomea on madaltunut.

- En ehkä puhu sujuvampaa ruotsia kuin ennen, mutta kirjoitustaitoni on parantunut huomattavasti ja ymmärrän paljon enemmän. Kielitaidoista on ollut hyötyä myös työmarkkinoilla, Hannelin sanoo.

Pilottien suosion myötä kokeilua ollaan laajentamassa myös muihin tiedekuntiin. Syksystä alkaen kaksikielisen kandidaatin tutkinnon voi suorittaa biologiassa, kemiassa, fysiikassa, sosiaalityössä, sosiaalipsykologiassa ja Helsingin oikeustieteellisessä.