Helsingin yliopisto täydentää ja kehittää opiskelijoiden hyvinvointia tukevia palvelujaan

Alkuvuonna yliopistolle on palkattu opinto-ohjaajia ja opintopsykologien resursseja on lisätty. Myös opiskelijoiden ohjausta kehitetään.

Helsingin yliopistossa on käynnistetty ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämisprojekti, jossa kehitetään matalan kynnyksen tukimuotoja opiskelijoille ja selkiytetään nykyisiä ohjauksen prosesseja. Osana projektia on jo lisätty muun muassa opintopsykologien resursseja ja rekrytoitu opinto-ohjaajia. Projekti rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella sekä yliopiston omalla strategisella hyvinvointirahalla.

Hyvinvointirahasta päättäneelle rehtori Sari Lindblomille opiskelijoiden hyvinvointi on tärkeä aihe:

– Pandemia on koetellut opiskelijoitamme, ja tarve matalan kynnyksen hyvinvointia tukeville ohjaus- ja neuvontapalveluille on suuri. Keväällä yritämme tunnistaa erityisesti pandemian vuoksi opintopolulta pudonneita ja putoamisvaarassa olevia opiskelijoita ja tarjota heille kohdennettua tukea sekä palveluohjausta. Tätä työtä jatkamme myös syksyllä, Lindblom kertoo.

Helposti saatavilla oleva tuki ennaltaehkäisee ongelmia

Pidemmän aikavälin tavoitteena on tiivistää yhteistyötä ohjaavien opettajien ja muiden ohjaus- ja hyvinvointitoimijoiden välillä. Laadukas ja helposti saatavilla oleva ohjaus sujuvoittaa opintoja ja ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä.

– Tiivistämme moniammatillista yhteistyötä ohjaus- ja hyvinvointitoimijoiden välillä sekä selkiytämme palvelupolkuja. Ohjauksen kokonaisuuden selkiyttäminen palvelee opiskelijoiden lisäksi opettajia. Kun palvelupolut ja roolit ovat selkeitä, on opiskelija helpompi ohjata eteenpäin oikean avun äärelle, ohjaus- ura- ja hyvinvointipalveluiden päällikkö Laura Teinilä tähdentää.

Tukea opintoihin ja yhteisöllisyyden rakentamiseen

Yliopistolla suunnitellaan parhaillaan opiskelijoille uusia hyvinvointikonsepteja ja täydennetään tukipalveluiden valikoimaa. Tapahtumilla ja pienryhmätoiminnalla halutaan tukea opiskelijoiden ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä. Toimintaa tehdään yhteistyössä muun muassa YTHS:n ja Nyyti ry:n kanssa.

Opintopsykologien pienryhmissä opiskelijat saavat opintopsykologin ohjauksen lisäksi vertaistukea muilta opiskelijoilta. Uusia pienryhmiä käynnistyy joka periodissa ja niitä voidaan kohdentaa pandemia-ajan haasteet huomioiden. Myös opinto-ohjaajien vetämää pienryhmätoimintaa on tulossa vuoden 2022 aikana.

Kaisa-talosta tuttu Ohjauskulma on laajennettu Viikin kampukselle, ja uuden Infokeskuksen Ohjauskulman avajaisia vietetään 28.3. Uutena konseptina Ohjauskulmassa on tarjolla muun muassa ohjatut opiskelutuokiot, Tomaattitorstait. Myös opiskelukyvyn edistämiseen keskittyviä Hyvinvointitiistaita on lisätty ja ohjelmaa monipuolistettu.

Projektirahoituksella on lisäksi laajennettu hyvinvointiin liittyvää kurssitarjontaa: uudella Ryhmät kuntoon -kurssilla muun muassa pohditaan sosiaalisten ryhmien merkitystä hyvinvoinnissa ja kehitetään sosiaalisia työkaluja hyvinvoinnin tukemiseksi. Lisäksi suosittu Kohti parempaa opiskelua -kurssi on jatkossa tarjolla myös englanniksi.

Lisätietoja