Helsingin yliopisto oli hakijoiden ykköstoive yhteishaussa

Hakijoita kandi- ja maisteriohjelmiin oli yli 31 000. Ensisijaisten hakijoiden määrän perusteella Helsingin yliopisto oli Suomen suosituin yliopisto. Tutut alat – oikeustiede, lääketiede ja psykologia – olivat jälleen Helsingin yliopiston suosituimpia hakukohteita.

Helsingin yliopistoon haki korkeakoulujen yhteishaussa 31 274 henkilöä. Opiskelupaikkoja on tarjolla yli 4 200, yhteensä 62 kandi- ja maisteriohjelmassa.

Ykköstoiveekseen Helsingin yliopiston kandi- tai maisteriohjelman oli asettanut 18 158 hakijaa. Ensisijaisten hakijoiden määrän perusteella Helsingin yliopisto oli Suomen suosituin yliopisto. 

Kandiohjelmista suosituin oli oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Helsingissä suomeksi) (4 062). Toiseksi suosituin oli lääketieteen koulutusohjelma (3 632) ja kolmanneksi suosituin psykologian kandiohjelma (3 101). Yhteensä hakijoita kandiohjelmiin oli 28 930.

Eniten kasvua hakijamäärissä oli politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa (1 802, kasvua 51 % vuodesta 2023) ja yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmassa (1 461, kasvua 37 % vuodesta 2023). Kasvun syynä on osaltaan vuonna 2024 alkanut uusi yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyö. Myös matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma kasvatti suosiotaan. Hakijoita oli 153, kasvua 28 % vuodesta 2023.

Maisteriohjelmista suosituin oli terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma (658). Toiseksi suosituin oli proviisorin koulutusohjelma (297) ja kolmanneksi suosituin oli psykologian maisteriohjelma (231). Yhteensä hakijoita oli 2 459.

Uusi soveltavan psykologian kandiohjelma toi vaihtoehdon psykologian opintoihin haluaville 

Helsingin yliopistossa alkaa syksyllä 2024 uusi soveltavan psykologian kandiohjelma, johon valitaan 80 opiskelijaa. Ohjelmaan haki yhteensä 1 154.

Psykologia on yksi suosituimmista opintosuunnista ja sitä opiskellaan paljon myös avoimen yliopiston puolella. Nykyisin lähes kaikki valmistuvat psykologit päätyvät terveydenhuollon puolelle, kliinisen psykologin tehtäviin. Soveltavan psykologian kandiohjelmasta valmistuvat opiskelijat tulevat sijoittumaan erilaisiin asiantuntija- ja kehitystehtäviin yrityksissä ja organisaatioissa. Psykologin pätevyyttä ohjelma ei anna.

−Työelämässä tarvitaan yhä enemmän psykologista asiantuntemusta. On ollut hienoa päästä suunnittelemaan uutta psykologian alan koulutusohjelmaa yritysten ja organisaatioiden tarpeiden pohjalta. Esimerkiksi se, miten tiimi- ja projektityöskentely saadaan toimimaan tehokkaasti, vaatii vahvaa psykologista osaamista, koulutusohjelman johtaja Teemu Rinne kertoo.

Avoin väylä tarjoaa vaihtoehdon sisäänpääsyyn

Kandiohjelmiin voi hakea myös yliopistojen yhteisessä avoimen väylän haussa. Eniten avoimen väylä kiinnosti tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman hakijoita (59). Toiseksi eniten hakijoita sai oikeusnotaarin koulutusohjelma (29). Kasvatustieteelliselle alalle avoimen väylä on osana yhteishakua, hakijoita oli 178.
 

Valintojen eteneminen

Kandiohjelmien opiskelijoista noin puolet valitaan ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. He saavat tiedon valinnastaan Opintopolku.fi-palvelussa pääsääntöisesti ennen kunkin hakukohteen valintakoetta, mutta viimeistään 27.5.2024. 

Valintakokeet järjestetään touko-kesäkuun aikana. Tiedot valintakokeiden kautta opiskelijoiksi valituille ilmoitetaan viimeistään 4.7.2024 Opintopolku.fi:ssä. 

Maisterihaussa valitaan soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat suoraan ylempään korkeakoulututkintoon. Maisterihaussa valinta perustuu pääsääntöisesti hakijan toimittamiin hakudokumentteihin. Kaikkien maisteriohjelmien tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024.

Hakijamäärät ja aloituspaikat hakukohteittain julkaistaan yliopiston verkkosivuilla torstaina 28.3.2024.

Tarkempia tilastoja muun muassa sukupuolijakaumasta, kielijakaumasta, ensikertalaisten ja ensisijaisten hakijoiden määrästä koostetaan hakukohdekohtaisesti ensi viikolla ja tiedot julkaistaan samalla verkkosivulla.
 

Lisätietoja antaa