Harjoittelupaikan haussa oma-aloitteisuus on valttia

Harjoitteluhaun sesonki vuodelle 2018 on käynnissä. Englannin kääntämisen opiskelija Maija Tommila suosittelee ottamaan itse yhteyttä kiinnostaviin työnantajiin. Tommilan oma tie harjoitteluun kielipalvelutoimisto Delingua Oy:lle ja ylipäätään englannin kääntämisen pariin on ollut onnellisten sattumusten ja oman aktiivisuuden summa.

Työharjoittelu on tärkeä linkki opintojen ja työelämän välillä. Harjoittelupaikkaa kannattaa etsiä omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja näin teki viime keväänä myös Maija Tommila. Hänen kiinnostuksensa englannin kieleen alkoi kuitenkin jo lukiossa.

– Kyselin lukion opettajilta englannin opiskelusta yliopistossa, ja kaikki sanoivat, että se on englantilaista filologiaa. Kääntäminen ei tullut edes mieleeni, Tommila muistelee.

Kun filologia ei innostanut, Tommila päätti lähteä Englantiin opiskelemaan IT-alaa. Hän sai tutkinnon suoritettua, mutta hyvistä työnäkymistä huolimatta ala ei tuntunutkaan omalta. Sen sijaan kiinnostus kielen kääntämiseen syntyi Englannissa vietettyjen vuosien aikana. Tommilan palattua Suomeen opiskelupaikka Helsingin yliopistossa englannin kääntämisessä aukesikin.

Opintojen linkittämistä työelämään kaivataan

Keväällä 2017 Tommila pääsi suositulle An Introduction to the Translation Industry -kurssille, joka toteutetaan vuosittain yhteistyössä useiden käännösalan yritysten kanssa. Kurssi järjestetään kevään opetusperiodien ulkopuolella kolmena intensiiviviikkona. Kurssille otetaan kerrallaan vain 16 loppuvaiheen opiskelijaa ja moni halukas joutuu pettymään – myös Tommilan täytyi aluksi tyytyä varasijaan.

– Onneksi pääsin varasijalta mukaan. Minulla on edelleen hyvin etuoikeutettu olo, Tommila iloitsee.

Tommila kiittelee kurssin toteutustapaa, vaikka intensiiviviikot olivatkin työläitä.

– Kurssilla syntyi hyvä ryhmähenki ja pidämme edelleen yhteyttä Facebookin kautta.

Yritysyhteistyössä toteutettu kurssi on saanut opiskelijoilta paljon kehuja. Työelämä, käännösalan työnantajat ja toimintaperiaatteet jäävät helposti etäisiksi opiskelijoille opintojen aikana, joten kurssi on useille opiskelijoille ensimmäinen kosketus alan todellisuuteen.

– Kääntäminen on tavallaan poikkeus humanistisen tiedekunnan aineissa, sillä se tähtää enemmän suoraan ammattiin kuin moni muu. Silti on paljon ahdistusta siitä, mitä valmistumisen jälkeen tapahtuu, Tommila kertoo.

Iso pyörä -koulutusuudistuksen myötä kääntäjäksi erikoistuvien käännösopinnot alkavat vasta maisterivaiheessa. Miten kandivaiheen opiskelija saa sitten käsityksen alasta?

– Jo opintojen alkuvaiheessa olisi hyödyllistä tarjota kurssi, jossa pääsisi tutustumaan käännösalan arkeen, Tommila pohtii.

Harjoittelusta tukea opintoihin ja työelämään siirtymiseen

Maija Tommila mainitsee kurssin hyödyiksi työelämän kontaktit, jotka auttoivat häntäkin saamaan kesäksi harjoittelupaikan Delingualta. Yritys oli tuttu entuudestaan, sillä Tommilla oli hakenut sinne harjoitteluun jo keväälle, mutta tehtävään oli valittu toinen opiskelija.

– Siinä oli mukana onnekkaita sattumuksia, mutta varmasti auttoi, että olin aktiivisesti itse yhteydessä yritykseen, Tommila toteaa.

Tommila vinkkaakin, että mielenkiintoiseen työpaikkaan kannattaa olla suoraan yhteydessä. Oma-aloitteisuus on valttia ja kertoo, että olet kiinnostunut työnantajasta.

Tommilan työtehtävät keskittyivät käännösprojektinhallintaan. IT-taustansa ansiosta hän pääsi mukaan myös Delinguan tekniseen tiimiin.

– Samalla sain innostuksen oivaan graduaiheeseen. Aion tutkia sitä, millainen rooli käännös- ja kielipalvelutoimistoissa on sellaisilla tietoteknisillä työvaiheilla, jotka eivät suoranaisesti liity itse kääntämiseen tai oikolukemiseen.

Harjoittelusta voikin saada ideoita ja uutta suuntaa opintoihin. Samalla voi myös oppia paljon sellaisia taitoja, joita ei edes olisi mahdollista opetella yliopistossa.

– Käännösprojektin hallinnassa on paljon yrityksen omia käytäntöjä, joita joutuu opettelemaan. Ymmärrän hyvin, että halutaan mielellään ottaa harjoittelija, jolla on jo jotain taustaa projektinhallinnasta ja ylipäätänsä alan realiteeteista, Tommila pohtii.

Tommila kannustaa opiskelijoita harjoitteluun, koska sitä kautta saa arvokkaita työelämäkontakteja.

– Koko ala on sellainen, että se nojaa paljon ihmisten väliseen kanssakäymiseen.

Harjoittelussa opiskelijalle voi paljastua myös se, että aiemmin unelmatyöltä vaikuttaneet tehtävät eivät olekaan se oma juttu. Tieto erilaisista uramahdollisuuksista, oman suunnan selkiytyminen ja verkostoituminen helpottavatkin seuraavaa askelta uralla. Maija Tommilalla ei ole vielä tarkkoja urasuunnitelmia, vaikka harjoittelu selkeyttikin ajatuksia.

– Olen saanut motivaatiota, uusia mahdollisuuksia ja näkymiä itselleni tulevaisuuden ja alalle työllistymisen suhteen.

Lue myös artikkeli "Yritysyhteistyö opetuksessa tarjoaa win–win–win-asetelman".