Akateemisia valmiuksia kehittävä koulutus tarjoaa maahanmuuttajille väylän opintoihin ja työelämään

AKVA-koulutus on saanut hyvää palautetta ohjauksesta ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomisesta. Yli puolet edellisessä koulutuserässä opiskelleista sai jo koulutuksen aikana tai heti sen jälkeen opiskelu- tai työpaikan.

Akateemiset valmiudet- eli AKVA-koulutukset käynnistettiin vuonna 2021 edistämään maahanmuuttajien pääsyä korkeakoulutukseen ja suomalaiseen työelämään. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa koulutusta on järjestetty yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden HY+:n kanssa. 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ulkomailla korkeakoulutuksen tai korkeakoulukelpoisuuden saaneet maahanmuuttajat, jotka haluavat opiskella suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa tai täydentää osaamistaan. Osa opiskelijoista haluaa sujuvoittaa siirtymistä suomalaiseen työelämään.  

Suomen kieli korkeakouluopintoihin riittävälle tasolle 

Koulutuksen keskiössä on suomen kielen kehittäminen eurooppalaisen viitekehyksen B2-tasolle, joka on lähtötasovaatimus useimpiin korkeakoulututkintoihin. Suomen kielen opinnot keskittyvät akateemisten tekstilajien ja kielen sekä työelämäsanaston monipuoliseen opiskelemiseen. Opintojen tavoite on tarjota opiskelijoille riittävä kielitaito korkeakouluopinnoissa ja työelämässä menestymiseen. Suomen kielen opetusta on tarjolla koko lukuvuoden ajan. 

Koulutus sisältää myös it-opintoja, englannin kieltä, opiskelutaitoja, yhteiskuntaoppia ja koulutus- ja uraohjausta. Lisäksi opiskelijat voivat valita oman alansa kursseja nähdäkseen konkreettisesti, millaista alan opiskelu yliopistossa on. Kursseilla opiskelijat kerryttävät myös oman alansa suomenkielistä sanastoa, mikä tukee heidän tulevaisuuden tavoitteitaan. 

Hyvää palautetta hyödyllisyydestä 

AKVA-koulutus on saanut hyvää palautetta muun muassa hyödyllisyydestä, ystävällisestä opiskeluympäristöstä, ohjauksen määrästä ja laadusta sekä tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomisesta maahanmuuttajille. Yli puolet edellisen eli AKVA 2 -koulutuksen opiskelijoista sai koulutuksen aikana tai suoraan sen jälkeen opiskelu- tai työpaikan.  

Tämän hetken tavoitteena on kehittää AKVA-koulutusten vaikuttavuuden seurantaa myös pidemmällä aikajänteellä koulutuksen jälkeen. 

Helsingin yliopisto on osana maahanmuuttajille suunnattua korkeakouluneuvontaansa  halunnut edistää koulutuksen saavutettavuutta korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Pitkän tähtäimen tavoitteena on sisällyttää valmentava koulutus yliopiston koulutusvastuuseen. Lisäksi tärkeä tulevaisuuden tavoite on kehittää tiiviimpää yhteistyötä koulutusohjelmien kanssa. 

– Tällä hetkellä AKVA-koulutuksen jatko on epävarma. Valmentavien opintojen kehittämistä on rahoitettu toistaiseksi hankerahoituksilla. Tarvetta koulutukselle kuitenkin selvästi on maahanmuuttajilla, jotka pyrkivät erityisesti korkeaa kielitaitoa edellyttäville opiskelu- ja työmarkkinoille, sanoo Rebekka Nylund Helsingin yliopiston opetuksen strategisista palveluista. 

AKVA:n kaltainen valmentava koulutus on konkreettinen keino maahanmuuttajien integroimiseen suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Koulutus yhdistyykin laajempaan keskusteluun pitovoimasta – eli miten korkeakoulutetut maahanmuuttajat saataisiin sujuvammin opiskelemaan, oman alansa töihin ja jäämään Suomeen.  

Yliopiston tukea sekä opintoihin että työuralle

Akateemiset valmiudet -koulutusten (AKVA) taustalla niiden käynnistyessä 2021 olivat tunnistetut rakenteelliset haasteet siinä, miten ulkomailla korkeakoulutuksen hankkineet maahanmuuttajat pääsevät täydentämään opintojaan ja jatkamaan työuraansa Suomessa.  

 Lukuvuonna 2023–2024 toteutettavassa kolmannessa koulutuksessa opetusta on ollut toteuttamassa Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Sen lisäksi opiskelijat ovat opiskelleet eri tiedekunnissa oman alansa peruskursseja. Ohjauksesta ja mentoroinnista ovat vastanneet yliopiston maahanmuuttajien korkeakouluneuvonnan koulutus- ja uraohjaajat.  

Tänä lukuvuonna toteutettava kolmas AKVA-koulutus on osa-aikaista ja kestää kymmenen kuukautta. Opiskelijat ovat monista eri maista, he ovat eri ikäisiä ja heillä on eritasoisia tutkintoja erilaisilta aloilta.