Yliopisto-opiskelijat ovat tavallista uupuneempia koronakeväänä

Mediassa on keskusteltu paljon peruskoulujen ja lukioiden etäopetuksen vaikutuksista, mutta yliopisto-opiskelijat ovat jääneet näkymättömiin. Kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro on mukana kansainvälisessä tutkimuksessa, johon osallistuu 28 maata. Tutkimuksessa kysytään, miten opiskelijat ovat jaksaneet ja motivoituneet uusissa, epävarmoissa olosuhteissa.

Katariina Salmela-Aro on verrannut tänä keväänä tehdyn kyselyn tuloksia YTHS:n (ns. KOTT tutkimus, korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus) neljän vuoden välein tekemiin poikkileikkaustutkimuksiin yliopisto-opiskelijoiden jaksamisesta. Tänä keväänä tutkimuksessa näkyy selvä uupumispiikki.

– Kyselyyn vastasi 2500 Helsingin yliopiston eri alojen opiskelijaa, Salmela-Aro kertoo.

– Tulosten mukaan voimme tunnistaa neljä profiilia yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa korona-aikana.

29 % opiskelijoista on hyvin motivoituneita ja sitoutuneita opintoihinsa, eivätkä nämä opiskelijat koe uupumusta. Toiset 29 % tuntee olevansa kunnossa ja pitää opintoja melko innostavina. Sen sijaan 18 % opiskelijoista on uupuneita etäopintoihin ja 24 %:lla on riski uupua.

Uupumus kasvanut etäopiskelussa

Salmela-Aron mukaan luvut ovat isoja verrattuna aiempiin tuloksiin vuodelta 2016, jolloin noin 7–10 % yliopisto-opiskelijoista oli uupuneita, eli määrä on kaksinkertaistunut. Salmela-Arolla on YTHS:n aineistoja myös vuosilta 2008 ja 2012 (KOTT aineisto) eli yli kymmenen vuoden ajalta. Missään aiemmassa tutkimuksessa ei uupumuksen osuus ole ollut niin suuri kuin nyt.

– Vaikuttaisi siis siltä, että korona polarisoi, eli se nimenomaan uuvuttaa osaa korkeakouluopiskelijoista, ja tämä luku on nyt huolestuttavan suuri, Salmela-Aro toteaa.

Monet asiat haastavat, psykologiset perustarpeet eivät tyydyty eli yhteisöllisyys koetaan heikkona.

– Autonomiaa on, mutta nyt vaaditaan paljon itsensä johtamista ja se on monelle haasteellista. Myös tulevaisuus on haasteellinen, työllistyminen ja taloudelliset huolet painavat. Lisäksi näyttää siltä, että ne, joiden oma identiteetti ei vielä ole jäsentynyt, uupuvat enemmän.

Salmela-Aron mukaan nyt näkyy aiemmista tuloksista poiketen, että erityisesti nuoremmat yliopisto-opiskelijat ovat uupuneita. Aiemmin huomattiin, että nuoret opiskelijat olivat innostuneita ja uupumus lisääntyi vasta opintojen edetessä.

Salmela-Aron mielestä yliopistolla olisi voitu miettiä mahdollisuuksia luoda enemmän yhteisöllisyyttä opiskelijoille.

– Nyt on paljon puhuttu kouluista, mutta yliopisto on unohdettu aihe. Ajatellaan, että yliopisto-opiskelijoiden ikäryhmään etäopetus ja korona eivät enää niin vaikuttaisi, mutta näyttääkin olevan päinvastoin.

Lisätietoja: 

Katariina Salmela-Aro, 050 415 5283, katariina.salmela-aro@helsinki.fi