Vuoden 2021 kemian opettaja on yliopistonlehtori Miia Mäntymäki

Vuoden kemian opettajan valinnan tehneiden opiskelijoiden mielestä Miia Mäntymäki on onnistunut erinomaisesti motivoimaan uusia opiskelijoita ja auttanut heitä opintojen aloittamisessa.

Yliopistonlehtori Miia Mäntymäki on ehtinyt moneen. Hän jakaa kemistin arkea ja juhlaa aktiivisesti Twitter-tilillään, sekä perustamallaan kemian osaston yhteisellä Instagram-tilillä @helsinki_chemistry. Koko kansan olohuoneisiin Mäntymäki saapui välillisesti, kun hän oli ideoimassa ja valmistamassa rekvisiittaa MTV:n Masked Singer Suomen toisen tuotantokauden voittaneelle Tohtori-hahmolle. Suomalaisten Kemistien Seuran hallituksen jäsenenä hän seuraa tiiviisti, mitä kemian alan tutkimuksessa ja teollisuudessa on meneillään.

Palava halu päästä opettamaan toi Mäntymäen takaisin yliopistoon ja yliopistonlehtorin tehtävään teollisuudesta. Helsingin yliopistossa kemiaa opiskellut ja täällä väitellyt kemisti työskenteli välillä Aalto-yliopistossa ja ALD-teknologiaa valmistavassa espoolaisessa Picosun Oy:ssä.

Laboratoriotyön ohje ei ole ruokaresepti

Miia Mäntymäki opettaa uusia opiskelijoita ensimmäisellä laboratoriokurssilla Kemian perustyöt. Kurssiin kuuluu epäorgaanisen kemian ja orgaanisen kemian labratöiden lisäksi luentoja työturvallisuudesta.

Opiskelijoita ohjatessaan hän toistaa miksi-kysymystä ja peräänkuuluttaa syvällistä ymmärtämistä.

– Laboratoriokurssin harjoitustyöt eivät saisi jäädä pelkäksi mekaaniseksi suorittamiseksi. Jos aineita lisäillään niin kuin ruokareseptistä ja lopuksi kuumennetaan ja katsotaan lopputulos, ei harjoitustyö tule kunnolla tehdyksi. Syvällistä ymmärtämistä ei synny, jos ei samalla mieti, miksi asioita tehdään ja miksi reaktioita tapahtuu, sanoo Mäntymäki.

Mäntymäki on myös Kemian perusteet -verkkokurssin vastuuopettaja. Tälle kurssille osallistuu vuosittain 500–600 opiskelijaa, joille kemia ei välttämättä ole ensisijainen kiinnostuksen kohden. Pakollinen kemian kurssi sisältyy esimerkiksi ympäristö- ja elintarvikealan tutkintoihin. Monille kurssilaista kemia on pakkopullaa ja joillekin jopa valmistumisen tulppa. Aiemmin massaluentona toteutettu kurssi muokattiin verkkokurssiksi, johon liittyy runsaasti ohjattuja tehtäviä. Oppimistulokset parantuivat, ja yllättäen jotkut kurssilaiset kaipaavat jopa lisää tehtäviä.

– Sehän siinä on, että pitää löytää keinot, joilla opiskelijat saa ”huijattua” tekemään paljon töitä. Osalle kurssi on vaikea, jos edellisestä kemian kurssista on vaikkapa 10 vuotta aikaa. Mutta jos vain jaksaa tehdä ja kysellä, niin ihan hyvin porukka kurssilla pärjää, sanoo Mäntymäki.

Kemia ihmiskunnan suurten ongelmien ratkaisijana

Miia Mäntymäki harmittelee, että kemian osuutta ihmiskunnan suurten ongelmien ratkaisijana ei ymmärretä. Puhtaaseen veteen, ilmastonmuutokseen, kierrätykseen, lääkkeisiin tai energiaan liittyvät haasteet eivät ratkea ilman kemian osaamista.

Oman someaktiivisuutensa yhdeksi motiiviksi Mäntymäki mainitsee, että hän pyrkii osoittamaan kemian monipuolisuutta omaa opiskelupaikkaa ja elämäntehtävää hakeville nuorille.

Yliopistojen uusi hakumenettely painottaa ensikertalaisuutta. Se on vähentänyt niiden opiskelijoiden määrää, jotka tulevat opiskelemaan kemiaan välivuotena, ensisijaisena tavoitteenaan lääketieteen opinnot.

– Lääketiede kiinnostaa monia, mutta monet kemian alat, vaikkapa radiokemia tai materiaalikemian bioyhteensopivuustutkimukset, liittyvät läheisesti lääketieteeseen, muistuttaa Mäntymäki.

Hän auttaa uusia opiskelijoita valitsemaan kemian laajasta valikoimasta niitä kursseja, jotka vievät kohti heidän omia tavoitteitaan ja toivomalleen alalle.

Tiivistä yhteyspito on erityisesti niihin opiskelijoihin, joiden Oma opettaja hän on. Oma opettaja on kemian osaston käytäntö, jossa uudet opiskelijat saavat mentorin opiskelun ajaksi.

Nimikkostipendi Kalajoen lukioon

Miia Mäntymäen lahjoittama kemia-stipendi jaetaan hänen entisessä koulussaan, Kalajoen lukiossa, parhaan kemian arvosanan ylioppilaskirjoituksessa saaneelle nuorelle. Muutenkin hän on tiiviisti yhteistyössä lukiolaisten ja lukioiden opettajien kanssa.

Vuosittain järjestettävä kemian olympialaiset kerää parhaat nuoret kemian osaajat valmennettaviksi Helsingin yliopiston kemian osastolle. Alkukarsinnat lukioissa järjestää Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry oman kemiakilpailunsa muodossa. Mäntymäki on mukana suunnittelemassa MAOL:n kemiakilpailun kokeita, ja on itsekin osallistunut kemian olympialaisiin kouluaikoinaan. Lisäksi hän on ollut useana vuonna valmentamassa Suomen joukkuetta. Nyt valmistaudutaan jo ensi kesänä Kiinassa järjestettäviin kansainvälisiin kemian olympialaisiin.

 

Yhteystiedot