Vastaantulo-hankkeessa tuetaan maahanmuuttajaoppilaita ja heidän opettajiaan

Pääkaupunkiseudun peruskoululaisista jo yli 20 prosenttia on monikielisiä. Maahanmuuttajien määrän kasvaessa opettajat tarvitsevat enemmän tietoa siitä, miten tukea koululaisten oppimista. Opetusalalla ei enää riitä pelkästään suomi toisena kielenä -opettajien ja erityisopettajien kouluttaminen, vaan vastatulleiden oppilaiden suomen kielen taidon kehittyminen koskee koko koulun toimintaa ja yhteisöllisyyttä.

Suomessa koulunsa aloittaneisiin lapsiin verrattuna osa vastasaapuneista koululaisista on käynyt vain vähän koulua ja heillä voi olla puutteita luku- ja opiskelutaidoissa. Toisaalta heillä on taitoja, joiden havaitseminen edellyttää kouluyhteisöltä kykyä kuunnella, nähdä ja ymmärtää.

Uusia työmenetelmiä

Helsingin yliopistossa käynnistyneessä Vastaantulo-hankkeessa tehdään tunnetuksi valmistavasta opetuksesta tehtyä tutkimusta ja kehitetään monikielisiä käytänteitä yhdessä opettajien kanssa. Hankkeen yhteistyöluokissa testataan vastasaapuneiden opettamiseen soveltuvia, tutkimusperustaisia työmenetelmiä, joita esitellään työpajoissa. Työpajat sopivat eri alojen opettajien täydennyskoulutuspäiviksi. Valmistavan opetuksen ammattilaiset tekevät yhdessä opetusmateriaalia oman luokka-asteensa tarpeisiin ja kehittävät metodeja valmistavaan opetukseen yhteistyössä opettajankoulutuksen tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Nämä materiaalit jaetaan avoimella sähköisellä alustalla opettajien hyödynnettäväksi.

Monikielisyyden tukemisessa on vielä opittavaa 

Vaikka suomalainen koulu on maineikas ja tulokset ovat hyviä, voidaan muun muassa uusimmista Pisa-tuloksista päätellä, että monikielisyyden tukemisessa meillä on opittavaa. Kielitietoinen opetus uuden opetussuunnitelman mukaisesti vaatii tutkittua tietoa, opettajien täydennyskoulutusta ja opetuskulttuurin muutosta. Vastaantulo haluaa olla apuna tässä muutoksessa. Opettajat tarvitsevat parempaa menetelmällistä osaamista ja kattavaa monikielisen oppimisen ymmärrystä, jotta koulu pystyy tukemaan oppilaitaan ja tarjoamaan heille yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet.

Vastaantulo tukee opettajankoulutuksen ja valmistavan opetuksen yhteistyön tiivistämistä. Hankkeen avulla opettajaopiskelijat saavat entistä realistisemman käsityksen koulujen arjesta ja pääsevät harjoittelemaan vastasaapuneiden opettamista jo opetusharjoittelujen aikana.

Vastaantulo on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen tutkimus- ja kehityshanke, joka toteutetaan Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Lisätietoja hankkeesta:

Projektisuunnittelija Ninni Lankinen, s-posti ninni.lankinen@helsinki.fi tai vastaantulo@helsinki.fi, yliopistonlehtori Maria Ahlholm, s-posti maria.ahlholm@helsinki.fi